Människorättsbaserat arbete i del av VGRs psykiatri beskrivs i Harvard Helath and Human Rights Journal

Tidskriften Harvard Health and Human Rights Journal har publicerat ett temanummer om psykisk hälsa och mänskliga rättigheter. Avdelning social hållbarhet och två rättighetsbärare fick en förfråga om att skriva en artikel till detta temanummer om erfarenheterna av att pröva ett människorättsbaserat arbete inom psykosvårdkedjan nordost, Göteborg.

Västra Götalandsregionen har sedan år 2013 prövat och utvecklat ett människorättsbaserat arbete inom delar av psykiatrin. Erfarenheter av arbetet beskrivs i artikeln ”A Human Rights-Based Approach to Psychiatry: Is It Possible?” som publicerats i tidskriften Harvard Health and Human Rights Journal’s temanummer kring mänskliga rättigheter och psykisk hälsa. Artikeln är skriven av rättighetsbärare inom psykiatrin tillsammans med medarbetare på avdelning social hållbarhet.

Länk till tidskrift