Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsseminarium om beroende, psykiatrisk samsjuklighet och metakognition

Opioidberoende är ett globalt problem med stora konsekvenser för individ och samhälle. Substitutionsbehandling med metadon och buprenorfin har sedan 1960-talet en dokumenterad behandlingseffekt men tyvärr faller många patienter ur behandling, vilket kallas ”drop out”, och innebär förhöjd mortalitetsrisk. Drop out har i forskning visat samband med faktorer som blandmissbruk, psykiatrisk samsjuklighet, behandlingsallians och kognitiv funktion.

Datum: 7 oktober
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Zoom

Bra att veta: Målgrupper: medarbetare och personal inom verksamheter som kommer i kontakt med patientgruppen, doktorander, forskare och forskningsintresserade

Arrangör: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA)

Föreläsare: Leg psykolog och doktorand John Hanson Högberg, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

Länk till Zoom-mötet: https://gu-se.zoom.us/j/68722905915

Syftet med Johns projekt är att undersöka den psykologiska funktion metakognition hos substitutionspatienter och dess betydelse för behandlingsresultat. Metakognition innebär förmågan att reflektera över egna tankar och känslor. I beroendebehandling blir metakognition viktig eftersom patienterna behöver förstå hur tankar och känslor påverkas av problematiken, exempelvis abstinens. Forskning visar på samband mellan nedsatt metakognition och psykiatrisk problematik som psykos och personlighetsstörning vilket gör förmågan relevant för beroendepatienter där samsjukligheten är stor.  

John startade upp att samla in data under våren 2021, genom att testa och intervjua patienterna på substitutionsmottagningen och kommer under seminariet att berätta om sina preliminära resultat. John inleder med en presentation för att sedan avsluta med gemensam diskussion och frågestund. Han vill gärna få återkoppling och reflektioner på resultaten, men också på själva metodologin att samla in data i en patientgrupp där avhopp är vanliga och patienterna ofta har flera olika neuropsykiatriska, psykiatriska och somatiska svårigheter.

Sprid gärna informationen till alla som ni tror har ett intresse av att delta i seminariet! Alla är hjärtligt välkomna!

Länk till CERAs hemsida: CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende 

Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: 
Katarina Englund, 0766-18 69 38

Senast uppdaterad: 2021-09-15 12:16