Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelser och patientsäkerhetsarbetet

Avvikelser inom patientsäkerhetsområdet handlar om händelser som hade kunnat medföra en vårdskada eller som lett till en vårdskada. Avvikelserapporter är en viktig källa till kunskap om patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården

System för att rapportera avvikelser

Avvikelser som upptäcks av hälso- och sjukvårdspersonalen rapporteras i MedControl PRO som är ett IT-stöd för avvikelsehantering.  

Avvikelser som patienter och deras närstående uppmärksammar kan framföras direkt som klagomål till vårdgivaren, via anmälan till tillsynsmyndigheten (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) eller kontakt med Patientnämnden. 

Avvikelser som framkommer i klagomål ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera i avvikelsehanteringssystemet MedControl PRO.

Uppföljning

Enhet patientsäkerhet på Koncernkontoret använder det regiongemensamma avvikelsehanteringssystemet för att identifiera övergripande risk- och orsaksområden. Enheten tar ställning till eventuella regionövergripande åtgärder utifrån de områden som identifierats.

Agneta Resare

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-03-14 11:28