Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya regler för hantering av patientklagomål

Publicerad: Uppdaterad:

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienten gör om hen vill klaga eller lämna synpunkter på den vård hen eller hens närstående har fått. Här kan du läsa mer om hur du som vårdgivare arbetar med de nya reglerna samt hitta information att ge till patient/närstående.

 

När patient eller närstående har lämnat ett klagomål bör verksamheten omgående bekräfta att ni tagit emot det. Verksamheten bör därefter svara på patientens eller närstående ärende inom fyra veckor. Om patienten/närstående är under 18 år bör hen få ett svar tidigare än så. Patientens/närståendes klagomål ska besvaras på ett lämpligt sätt och innehålla en förklaring till vad som har hänt.

Patientnämnden kan hjälpa patienten att föra fram ett klagomål

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera patient/närstående om vilka rättigheter hen har i vården. De kan också ge patient/närstående råd och stöd om hen vill söka ersättning för skada hen fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa patient/närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för patient/närstående och som länk till verksamheten. 

IVO utreder klagomål under vissa förutsättningar

Efter att patient/närstående har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda klagomålet.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Läs mer på IVO:s webbplats eller ring deras upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Offentligt finansierad vård eller tandvård

Om skadan inträffat inom offentligt finansierad vård eller tandvård inom regionen ska patient/närstående kontakta Löf. 

Löf

Vård som inte omfattas av landstingets eller regionens patientförsäkring

Om det gäller vård som inte omfattas av regionens patientförsäkring, ska patient/närstående kontakta det försäkringsbolag som den privata verksamheten är försäkrad i.

Skadad på grund av ett läkemedel

Om patient/närstående blivit skadad av ett läkemedel ska hen kontakta Läkemedelsförsäkringen. 

Läkemedelsförsäkringen

Om du som vårdgivare inte är försäkrad

Om du som vårdgivare inte är försäkrad ska patient/närstående kontakta Patientförsäkringsföreringen. 

Patientförsäkringsföreningen

Publicerad: