Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner, VRI, drabbar knappt var tionde patient som sjukhusvårdas i Sverige. Undvikbara VRI som utgör ungefär en tredjedel är den enskilt vanligaste vårdskadan, därför är systematiskt och uthålligt arbete med att förebygga VRI angeläget.

 

Förebygga VRI i vården

Sådant arbete förutsätter tillförlitliga data om hur vanliga de är och vilka typer som är vanligast i olika verksamheter, det vill säga systematisk och kontinuerlig infektionsregistrering. Genom IT-stödet Infektionsverktyget, IV, som används på alla regionens sjukhus har vi nu tillgång till de data vi behöver för analys och uppföljning av förebyggande insatser.

Avdelning patientsäkerhet på koncernstab hälso- och sjukvård stödjer verksamheternas arbete mot VRI genom:

  • Framtagning och distribution av enhetliga rapporter om VRI-förekomst från IV
  • Att tillhandahålla förslag på standardrapporter och utbilda i rapportframtagning
  • Utbildningsstöd till läkare som registrerar i IV med syfte att öka datakvalitet
  • Dataanalys och felsökning

 

Läs mer om vårdrelaterade infektioner och smittspridning i handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Läs mer om vårdrelaterade infektioner på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida

Läs mer om Infektionsverktyget

Ingemar Qvarfordt

Universitetssjukhusö
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-03-14 15:20