Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning utvecklingsmedel

Beviljade utvecklingsmedel för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård 2023

Kunskapscentrum för jämlik vård har under åren 2021-2023 årligen utlyst 2 000 000 kr med avsikten att stärka genomförda eller planerade initiativ kopplade till mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård.

Vid slutet av ansökningstiden för 2023 hade vi fått in 105 ansökningar, om sammanlagt drygt 20 000 000 kr. Det inkom många intressanta ansökningar med en stor bredd gällande målgrupp, vårdnivå och typ av insats.

I bedömningsprocessen har varje ansökan granskats utifrån följande kriterier: jämlikhetsperspektiv, huruvida insatsen och genomförandet beskrivits väl, om förutsättningarna för implementering är goda samt om ansökan rör utlysningens prioriterade målgrupper som var asylsökande, migrantgrupper,
socioekonomiskt utsatta grupper eller personer med funktionsnedsättningar.
Tolv verksamheter har efter bedömningsprocessen tilldelats utvecklingsmedel.

Kunskapscentrum för jämlik vård har, förutom kriterierna som beskrivs ovan, också eftersträvat en fördelning mellan målgrupper och verksamheter samt geografisk spridning i Västra Götalandsregionen.
Det är med glädje vi har tagit del av den kunskap och engagemang som finns för att göra vården mer inkluderande och jämlik i hela Västra Götaland.

Följande verksamheter tilldelas utvecklingsmedel för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård 2023:

Verksamhet 

Insats 

Beviljat belopp 

Central Barnhälsovård Västra Götaland, Regionhälsan 

Vaccinacceptans – kartläggning och intervention i Angered. 

350 000 kr 

Minnesmottagningen,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Ingen glömd – insatser för jämlikhet vid specialiserad demensutredning. 

350 000 kr 

Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Hälsoskola för immigranter inom primärvård  
– en nyckel till jämlik vård. 

300 000 kr 

Masthugget gynekologi och obstetrikmottagning, Regionhälsan 

Personalförstärkning och kompetensutveckling i uppbyggnaden Transgynmottagningen. 

250 000 kr 

Kirurgi Östra, avd.348B/KAVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Sköra äldre-rummet på KAVA. 

200 000 kr 

Närhälsan Opaltorget vårdcentral  

Kommunikation genom patientansvarig sjuksköterska  
för de som ofta uteblir. 

100 000 kr 

Ungdomsmottagningarna i Göteborg, Regionhälsan 

FunkUM – utveckla insatser för att bättre nå ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. 

100 000 kr 

Logopedimottagningen,  
Skaraborgs sjukhus 

KOMiTID Skaraborg – en tidig insats för barn med kommunikativa svårigheter. 

96 000 kr 

Vulvamottagningen Angereds Närsjukhus, Sjukhusen i väster 

Inköp av modeller av könsstympade vulvor som verktyg i mötet med könsstympade kvinnor på barnmorskemottagningar. 

80 000 kr 

Acrius Rehab Uddevalla 

Föreläsningar om kvinnohälsa i socioekonomiskt utsatt område. 

64 000 kr 

Capio Vårdcentral Angered,  
Capio Läkarhus AB 

Öka tillgång till närmare och jämlik vård genom anpassad miljö och utrustning som underlättar egenprovtagning på vårdcentralen. 

60 000 kr 

Medpro Clinic Noltorp vårdcentral, Medtanken Group 

Obesitasbehandling på primärvårdsnivå. 

50 000 kr 

Vi har följt upp 2021 och 2022 års utvecklingsmedel. Inom kort publiceras två rapporter.

Åsa Davidsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-03-30 16:59