Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning utvecklingsmedel

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyser  2 000 000 kr för mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård.

Har du en idé eller ser behov i din verksamhet? 2023 kommer en ny chans att söka utvecklingsmedel. Mer information publiceras på denna sida i januari.   

Under 2021 och 2022 utlyste Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) utvecklingsmedel för insatser kopplade till jämlik hälsa och vård. Intresset blev stort med många ansökningar och längre ner på denna sida finns en lista över vilka insatser som beviljades medel. KJV imponeras av kunskapen och engagemanget för att göra hälso- och sjukvården mer inkluderande och jämlik i hela regionen. 

Följande text rör 2022 års utlysning.

Varje dag genomförs små och stora insatser runt om i Västra Götalandsregionen för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård. Men pandemin har gjort att många idéer och initiativ har behövt pausas, ställas in eller skjutas upp för att kunna hantera det ökade trycket på hälso- och sjukvården. Samtidigt har pandemin riktat fokus mot de ojämlikheter som finns, och som i vissa fall har förstärkts, under pandemins speciella omständigheter.  

Nu finns alltså en ny möjlighet att ta vara på insikter, arbetssätt, metoder och material – etablera dem i verksamheterna, skala upp eller sprida till fler.   

Vem kan ansöka och hur mycket? 

Alla regionfinansierade verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården kan ansöka om en vald beloppsnivå. Totalt utlyses 2 000 000 kr. 

Beloppsnivå 1: 50 000 – 100 000 kr 

Beloppsnivå 2: 100 000 – 400 000 kr  

Det går att ansöka om medel för att finansiera insatser som har skett eller ska ske under 2022. Ansökan görs av ansvarig chef, verksamhetsutvecklare eller utsedd medarbetare. 

Övergripande mål 

Utvecklingsmedlen ska bidra till att utveckla arbetssätt, metoder och material som syftar till att främja mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen. 

Exempel på insatser 

 • Kommunikationsinsatser som exempelvis utåtriktade satsningar till invånare, patienter och närstående som möter hinder inför eller i vården. 
 • Arbetssätt och insatser som river hinder och utjämnar skillnader i hälsa och vård. 
 • Utbildningssatsningar för personal kopplade till exempelvis bemötande, inkluderande kommunikation eller kulturell medvetenhet. 
 • Utbildningssatsningar som riktar sig till patienter eller närstående. 
 • Inköp för att utforma mer inkluderande och tillgängliga vårdmiljöer.

Vi ser gärna insatser för målgrupper som uppmärksammats särskilt under pandemin. Exempelvis personer som lever med tillstånd som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL, personer som inte har svenska som förstaspråk, sköra äldre, barn och unga, personer med långvarig psykisk sjukdom eller personer som har kognitiva funktionsnedsättningar. 

Tidsram 

 • Ansökan sker via ansökningsblankett som mailas till kjv@vgregion.se   
  senast 8 april 2022. 
 • Ansökningsblanketten finns längre ner på denna sida. 
 • Besked om ansökan beviljas eller avslås ges senast 22 april 2022. 
 • Utbetalning av medel sker löpande under 2022. 
 • Återrapportering och uppföljning av använda medel sker enligt anvisningar från Kunskapscentrum för jämlik vård under våren 2023.
Senast uppdaterad: 2022-11-24 21:42