Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning 2021

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyser 2 000 000 kr för mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård.

Under pandemin har små och stora insatser genomförts runt om i Västra Götalandsregionen för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård. Samtidigt har andra idéer och initiativ behövt pausas eller ställas in för att kunna hantera det ökade trycket på hälso- och sjukvården. Pandemin har också riktat ett gemensamt fokus mot de ojämlikheter som finns och, i vissa fall, förstärkts under dessa speciella omständigheter.

Nu finns en möjlighet att ta vara på nya insikter, arbetssätt, metoder och material – etablera dem i verksamheterna, skala upp eller sprida till fler.

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyser 2 000 000 kr med avsikten att stärka genomförda eller planerade initiativ kopplade till en mer jämlik hälso- och vård och tandvård 2021.

Vem kan ansöka och hur mycket?
Alla regionfinansierade verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården kan ansöka om en vald beloppsnivå. Totalt utlyses 2 000 000 kr.

Beloppsnivå 1: 50 000 – 100 000 kr
Beloppsnivå 2: 100 000 – 400 000 kr

Det går att ansöka om medel för att finansiera insatser som har skett eller ska ske under hela 2021. Ansökan görs av ansvarig chef, verksamhetsutvecklare eller utsedd medarbetare.

Övergripande mål
Utvecklingsmedlen ska bidra till att utveckla arbetssätt, metoder och material som syftar till att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen.

Exempel på insatser

 • Kommunikationsinsatser som exempelvis utåtriktade satsningar till invånare, patienter och närstående, översättningar av informationsmaterial eller filminspelning.
 • Införande eller utveckling av arbetssätt och rutiner för att tillgängliggöra vården, gärna för grupper som fått stå tillbaka i samband med pandemin.
 • Utbildningssatsningar för personal kopplade till exempelvis bemötande, inkluderande kommunikation eller kulturell medvetenhet.
 • Utbildningssatsningar som riktar sig till patienter eller närstående.
 • Inköp för att utforma mer inkluderande och tillgängliga vårdmiljöer.

Vi ser gärna insatser riktade till målgrupper som uppmärksammats särskilt under pandemin, som barn och unga, sköra äldre, personer utsatta för våld i nära relationer, personer som inte har svenska som förstaspråk eller personer med långvarig psykisk sjukdom.

Tidsram

 • Ansökan sker via ansökningsblanketten som mailas till kjv@vgregion.se
  senast 23 november 2021.
 • Besked om ansökan beviljas eller avslås ges senast 30 november 2021.
 • Utbetalning av medel sker i december 2021.
 • Återrapportering och uppföljning av använda medel sker enligt anvisningar från Kunskapscentrum för jämlik vår under våren 2022.

Sofia Nilsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-11-09 13:14