Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Självskada och normer

Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar på olika sätt med normkritiska perspektiv på självskadebeteende inom ramen för Nationella självskadeprojektet. Målet med vårt arbete är att bidra till större normmedvetenhet och därmed ett gott bemötande och hög vårdkvalitet för personer som skadar sig själva. Under 2017 medverkade Kunskapscentrum för jämlik vård i projektet med fokus på webbutbildningar för personal. Vi föreläste också om genusperspektiv på självskadebeteende.

Här kan du läsa mer om forskning kring normer och självskadebeteende samt vilka insatser som gjorts för en mer normmedveten vård. Använd gärna våra reflektionsverktyg och prata mer med dina kollegor!

Vad innebär normkritiska perspektiv?

De flesta är överens om att god vård och ett gott bemötande ska erbjudas på lika villkor till alla. Ändå blir det inte alltid så. Ett normmedvetet förhållningssätt kan hjälpa oss att förstå vem vården är anpassad för idag och hur vi kan göra den tillgänglig för fler. Det handlar om att:

  • Uppmärksamma vilka normer som påverkar oss och samhället,
  • Se vilka konsekvenser normerna får för personer som tillhör eller avviker från normen,
  • Granska den egna positionen och egna föreställningar,
  • Lägga märke till hur normerna påverkar alla individer, möten och verksamheter i samhället. 

Inom området självskadebeteende kan det handla om att reflektera kring frågor som:

  • Vilka föreställningar finns kring vem som har ett självskadebeteende?
  • Vilka föreställningar finns kring hur en person med självskadebeteende är?
  • Vilka föreställningar finns kring hur ett självskadebeteende tar sig uttryck?
  • Ser föreställningarna olika ut kring hur tjejer respektive killar med självskadebeteende är och agerar?
  • Hur ser föreställningarna ut kring trans- och/eller queera personers mående och hälsa?
  • Hur kan vi arbeta för att komma bort från stereotypa och normativa föreställningar kring kön, genus och självskadebeteende?
Senast uppdaterad: 2021-09-27 11:43