Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

En förälder blir till

Ett tiotal vuxna och barn i olika åldrar, med olika utseende och funktionalitet, sitter tillsammans.

Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler och familjecentraler. Verktyget som används heter En förälder blir till.

Målet med insatsen är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som familjen har och som de behöver hjälp med. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling vilket också är BVC:s och familjecentralernas huvudsakliga uppdrag.

Arbetet har gått till så att medarbetare på BVC och familjecentraler under ett års tid har fått utbildning, inspiration och tid för reflektion kring fyra teman: jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Med utgångspunkt i forskning har medarbetare diskuterat, granskat och genomfört förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Under de första åren med En förälder blir till utbildades 800 personer i hela regionen. Idag håller Central barnhälsovård i utbildningen av alla nyanställda som får 1,5 dags kurs i arbetet med normer, jämlikhet och En förälder blir till. 

Verktyget har spridits både regionalt och nationellt till fler verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt till olika organisationer som möter barn och deras familjer.

Du får gärna läsa och använda verktyget! Det finns gratis som PDF nedan. Vill du använda verktyget i större skala i din verksamhet? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till med material.

Rapport En förälder blir till

Rapport om det fyraåriga utvecklingsarbetet för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler och familjecentraler. Den går också att beställa genom kontakt med oss som ansvarar för arbetet

Rapport En förälder blir till (uppslag)

Rapport En förälder blir till (enkelsidor)

Sammanställning av handlingsplaner En förälder blir till

En sammanställning av drygt 300 handlingsplaner framtagna inom arbetet med En förälder blir till. Den ger många praktiska exempel på hur verksamheter som riktar sig till familjer kan vidareutveckla sin verksamhet. 

En förälder blir till i praktiken - sammanställning av handlingsplaner VGR 2019

Utvärdering En förälder blir till

Åsa Davidsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-09-22 15:07