Vera är en grundutbildning som innefattar film, fakta och övningar och möjliggör för medarbetare att själva reflektera kring anmälningsplikten och ansvaret kring det. Målet med utbildningen är att förbättra personalens och arbetsplatsens förutsättningar för att efterleva bestämmelserna i socialtjänstlagen och är förankrad i de kunskapsunderlag som Socialstyrelsen utformat.

Anmäl på Lärportalen:

Anmäla öppnas 6 december 2021!