Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Grön Rehab väster

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Grön rehab väster, Torstens gård
Åkereds skolväg 5
421 66 Västra Frölunda

Visa adress på karta

Remiss skickas till: Samma adress som ovan, besöksadress.

Kontakt Teamtelefon:
Telefon: 072-734 46 20          

Verksamhetschef:
Britt Lundmark, 
Telefon: 072-206 25 86

Torstens gård, hus i naturskön miljö.
Fotograf: Joanna Nordstrand

Grön rehab väster, Torstens gård.

Grön rehab väster bedriver naturunderstödd rehabilitering i kombination med andra behandlingsmetoder.

Verksamheten riktar sig till dig i yrkesför ålder (16-67 år) med stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta. 

Helhetsperspektiv

Här finns arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. Teamet har en kognitiv inriktning som utgår från stressfysiologiska kunskaper. Det innebär att vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fysiska, psykiska och sociala aspekter.

Grön rehabilitering grundar sig på etablerad kunskap och forskning om naturens positiva effekter. Fokus ligger på förändringsarbete för att uppnå bättre hälsa och ökad arbetsförmåga.

Du kallas inledningsvis till utredande besök för att vi tillsammans ska komma fram till hur ditt rehabiliteringsbehov ser ut.

Aktiviteter uppföljning och utvärdering

Rehabiliteringen omfattar tio veckor. Den genomförs främst i grupp men även individuellt vid behov. Gruppen träffas två gånger i veckan. Ena tillfället ägnas åt grön aktivitet i trädgården eller skogen eller skapande aktiviteter. Det andra tillfället ägnas åt kroppsmedvetandeträning utomhus eller inomhus.

Direkt efter rehabiliteringsprogrammets slut görs en uppföljning och utvärdering. Remissvar skickas sedan till remittenten.

Exempel på behandlingar:

Stresshantering, kroppsmedvetandeträning, avspänning, smärthantering, mindfulness, individuell samtalsterapi, hantering av sömnbesvär, struktur i vardagen, bildterapi och ångesthantering.

Exklusionskriterier:

  • pågående missbruk
  • alltför ostabil social situation (ex. saknar bostad, under pågående rättstvist)
  • alltför långt ifrån återgång i arbete
  • klarar ej att delta i grupp
  • svårigheter att gå i skog, trappa eller utföra aktiviteter i trädgård
  • svårare psykisk ohälsa (tillhör specialistpsykiatrin)

Intresseanmälan
Gör en intresseanmälan via denna blankett


Senast uppdaterad: 2023-01-10 16:15