Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tobaksvanor

Med rökning avses daglig rökning oavsett mängd. Vuxna dagligrökare har en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. All rökning är förknippad med hälsorisker. Tobaksröken innehåller förutom nikotin cirka 8000 olika kemiska ämnen däribland en del giftiga tungmetaller och kolmonoxid. Med snusning avses daglig snusning. För gravida och ammande inkluderas även mer sporadisk snusning. Snus innehåller cirka 3000 kemiska ämnen varav 28 är cancerframkallande. Daglig snusning hos vuxna ger en något till måttlig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Tobaksbruket i Sverige har sett olika ut genom åren men det man kan se är att andelen rökare i Sverige stadigt minskat, men att andelen som brukar snus dagligen inte förändrats något genom åren. I dag röker ungefär 7 procent av Sveriges befolkning och cirka 20 procent snusar.

Det finns flera vinster med att sluta med tobak bland annat att eventuell rökhosta försvinner, risken för cancer minskar betydligt, blodtryck och puls sjunker och risken för tandlossning minskar. Till detta tillkommer även många andra hälsofördelar. Det är aldrig försent att sluta bruka tobak. Slutar man röka innan åldern når 40 så har man goda chanser att kroppen hinner återhämta sig nästan helt och hållet. Även med avslut efter den åldern kan man uppnå många hälsovinster och bromsa eventuella sjukdomar.

Tobaksavvänjningen pågår i 2–4 månader där man har 6–8 samtal med sin hälsocoach. Tobaksavvänjningen görs utifrån en uppsatt modell som inkluderar regelbundna samtal med sin tobaksavvänjare i kombination med nikotinläkemedel (plåster och oralt preparat).

Länk till 1177.se och kapitel om rökning och snusning:

Schema för tobaksavväjning

Schema för tobaksaväjning

Vid coachning inom tobak använder vi oss av Stöd och behandlingsverktyget Tobakshjälpen som du hittar via 1177.se. Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig som vill sluta röka eller snusa. För att få tillgång till programmet behöver du boka tid och ha ett första möte med en av våra tobaksavvänjare.

I programmet arbetar du med beteenden, tankar och känslor som har samband med tobaksanvändandet och får kunskap och verktyg för att underlätta avvänjningen. För att använda verktyget behöver du ha tillgång till internet och kan ta till dig och arbeta självständigt med programmet. Du arbetar i din takt med de olika stegen och har en tobaksavvänjare som stöd under hela behandlingstiden.

Har du andra frågor om Tobakshjälpen eller Hälsocoach online? Om ja, mejla dessa frågor till: halsocoach.online@vgregion.se 

Detta behöver du för att boka din hälsocoach

  • Dator, mobil eller surfplatta med tillgång till kamera
  • Internet med bra uppkoppling
  • En lugn avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något
  • Hörlurar rekommenderas för bra ljud under mötet
  • BankID för identifikation

Ett videomöte fungerar precis som ett vanligt besök eller möte, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din hälsocoach utan kan göra det via din dator, mobil eller surfplatta.

Följ beskrivningen för att boka din hälsocoach

Hur man bokar tid på Mitt vårdmöte

Ladda ner appen Mitt vårdmöte och välj mottagningen Hälsocoach online. För att boka in en tid hos en hälsocoach väljer du din besöksorsak och sedan en tid som passar dig. När du har fyllt i formuläret behöver du bekräfta din bokning med ditt BankID.

Länk till instruktionsfilm för att boka din hälsocoach


Senast uppdaterad: 2022-12-19 16:26