Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen. Boka din egen hälsocoach som du träffar i mobilen, surfplattan eller via datorn - helt kostnadsfritt.

Ladda ner appen Vård och hälsa, eller använd webbläsaren, för att boka en kostnadsfri hälsocoach.

Länk till Mitt vårdmöte i Google play
Hämta Vård och hälsa i Google play
Länk till Mitt vårdmöte i App Store
Hämta Vård och hälsa i App Store
Illustration för plattformen Vård och hälsa
Boka en tid genom webbläsaren (Använd gärna webbläsaren Chrome)

Hälsocoachning på dina villkor

Hälsocoach online är en digital och kostnadsfri tjänst för alla som är 16 år eller äldre och bor inom Västra Götalandsregionen. Tjänsten är till för dig som vill komma i gång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta med tobak eller förändra dina alkoholvanor och som vill ha ett kontinuerligt stöd längs vägen i början av din förändring.

Hos Hälsocoach online bokar du tid på eget initiativ och vi utgår ifrån just dina behov, önskemål och förutsättningar till förändring. Du kan även boka tid hos oss för att få hjälp med att förändra dina levnadsvanor om du fått specifika råd från hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, dietist eller fysioterapeut. 

För att använda tjänsten Hälsocoach online ska du uppfylla följande kriterier:

 • En eller flera ohälsosamma levnadsvanor
 • Motivation till förändring
 • Beredd att ta eget ansvar
 • Över 16 år
 • Vilja ses i videomöte.

Länkar till information och rekommendationer om de olika levnadsvanorna: 

Såhär bokar du en hälsocoach

Detta behöver du för att boka din hälsocoach

 • Dator, mobil eller surfplatta med tillgång till kamera
 • Internet med bra uppkoppling
 • En lugn avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något
 • Hörlurar rekommenderas för bra ljud under mötet
 • BankID för identifikation
 • Inga pengar - tjänsten är helt kostnadsfri.

Ett videomöte fungerar precis som ett vanligt besök eller möte, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din hälsocoach utan kan göra det via din dator, mobil eller surfplatta.

Ladda ner appen Vård och Hälsa eller gå till vardochhalsa.vgregion.se och klicka på Logga in med 1177, identifiera dig med e-legitimation, välj Hälsocoach online på startsidan. För att boka in en tid hos en hälsocoach väljer du Boka tid och följer stegen.

Länk till klientmanual för att boka din hälsocoach

Vanliga frågor om levnadsvanorna

Jag vill komma igång att röra på mig mer men vet inte hur, kan ni hjälpa till?

Ja, det kan vi! När du bokar tid för ett nybesök och vill ha hjälp att förändra dina vanor pratar du och din hälsocoach om ditt nuläge och om ditt önskade läge, och därefter sätter ni gemensamt upp slutmål och delmål. Under coachningsperioden har ni flera återbesök där ni stämmer av din process och ser hur det går. Läs mer om själva coachningen på sidan Så går coachingen till i menyn till vänster, eller följ länken: Så går coachningen till - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kan man få hjälp av en hälsocoach för att gå ned i vikt?

Både ja och nej. Vi är inte en regelrätt viktminskningstjänst, utan vi fokuserar på beteendeförändring kring ohälsosamma levnadsvanor för att skapa ett hälsosammare liv. Dessa förändringar kan på sikt leda till en viktnedgång. Vi fokuserar på hälsovinsterna kring de inre värdena, snarare än de yttre. 

Jag har ont i min axel, kan ni hjälpa mig med rehab-övningar?

Nej, tyvärr, när det gäller skador och rehabilitering kan du vända dig till din vårdcentral för kontakt med fysioterapeut, eller söka direkt till rehabmottagning eller enskild fysioterapeut i regionen. När du har fått råd och övningar kan vi hjälpa dig att få till dessa i din vardag och i dina rutiner.

Jag behöver råd kring mina matvanor i samband med en sjukdom/diagnos, kan ni hjälpa mig med det?

Nej tyvärr, när det gäller råd i samband med sjukdom eller diagnos behöver vi hänvisa dig till vårdcentral för samtal med legitimerad personal. Har du redan fått specifika råd av dietist eller annan legitimerad personal kan vi hjälpa dig att förändra dina vanor så att du får in de specifika råden i din vardag och i dina rutiner.

Jag vill följa en specifik diet, kan ni coacha mig i den?

Nej tyvärr, när det gäller coachning inom dieter måste vi hänvisa till att vi endast utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer kring matvanor som på befolkningsnivå förebygger sjukdom och främjar hälsa. Det vi kan erbjuda dig som önskar att äta utefter en specifik diet är information och stöttning i att förändra dina matvanor utifrån de allmänna rekommendationer som finns i Sverige idag, vilka också är de som har störst stöd i forskningen i dagsläget.

Jag skulle vilja ha ett kostschema, kan ni hjälpa mig med det?

Nej tyvärr, men vi kan diskutera hur du önskar att dina matvanor såg ut och försöka hitta en väg dit tillsammans. Vi coachar med fokus på att förändra beteenden och tankar kring matvanor. Vi erbjuder information om Livsmedelsverkets kostråd samt hur du kan stötta upp dina vanor kring mat så att du orkar hålla i hälsosamma matvanor livet ut. Vi gör inga kostscheman eller räknar kalorier, utan utgår från din situation just nu och hjälper dig att aktivt välja hälsosammare och med omtanke för dig själv, utifrån dina egna förutsättningar.

Jag känner att jag har ett alkoholberoende, kan ni hjälpa mig med det?

Både ja och nej. Vi kan hjälpa dig på så sätt att vi efter ett första samtal kan hänvisa dig vidare till rätt kontakter för att få den specialistvård du behöver, om det skulle visa sig att du har ett beroende. Hälsocoacherna har kunskap om riskbruk av alkohol, men kan tyvärr inte coacha när det kommer till ett alkoholberoende. Du och din hälsocoach bestämmer tillsammans hur ni ska gå vidare efter ditt första samtal.

Jag vill ha en paus från alkohol, kan jag få hjälp av er med det?

Ja, det kan du! Du och din hälsocoach kommer tillsammans att utforska dina förutsättningar för en alkoholpaus, vad dina målsättningar med alkoholpausen är samt hur du önskar att dina vanor såg ut i framtiden, efter din alkoholpaus.

Jag skulle vilja ha läkemedel mot alkoholsug, kan ni skriva ut det åt mig?

Nej tyvärr, det är din läkare som måste hjälpa dig med detta. Det finns flera läkemedel som kan hjälpa till att minska ditt behov av att dricka alkohol och som gör det på olika sätt. Prata med din läkare och boka gärna en tid med en hälsocoach för att för stöd i sin nykterhet, oavsett om det är en paus eller ett uppehåll på obestämd tid.

Jag vill sluta röka/snusa men vill ha ett läkemedel utskrivet, kan ni skriva ut det åt mig?

Nej tyvärr, vi är diplomerade tobaksavvänjare och kan hjälpa till att stötta dig under perioden när du slutar med tobak, men det är din läkare du ska kontakta för att få ett recept på Champix eller Zyban utskrivet. För att din läkare ska godkänna att du får Champix eller Zyban utskrivet måste du kunna berätta att du får råd och stöd av en diplomerad tobaksavvänjare. Boka därför en tid med en hälsocoach och ha ditt första samtal före du tar kontakt med din läkare.

Kan jag få coachning för min situation när det gäller sömn eller stress?

I nuläget coachar vi uteslutande för att förbättra matvanor, fysisk aktivitet, tobaksvanor och alkoholvanor. Vi utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vi ska dock ha i åtanke att förändringar inom dessa fyra levnadsvanor ofta påverkar och förbättrar situationen när det gäller sömn och stress. Boka ett samtal med en hälsocoach för att kartlägga dina levnadsvanor och se hur din sömn och din stressnivå kan påverka och påverkas av dessa. 

Vanliga frågor om tjänsten

Kostar det något att coachas av er?

Det är helt gratis att använda tjänsten Hälsocoach online.

Vem kan få hjälp av Hälsocoach online?

Du som är 16 eller äldre och bor inom Västra Götalandsregionen kan få hjälp av Hälsocoach online. Undantag finns för dig som bor utanför regionen men som har VGR som arbetsgivare. Vår tjänst är för dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta med tobak eller som vill förbättra dina alkoholvanor.

Hur bokar jag en tid hos er?

Du bokar en tid genom plattformen Vård och hälsa. Ladda ner appen eller besök hemsidan, Klicka på Logga in med 1177 och signera med e-legitimation. Välj Hälsocoach online på startsidan och tryck på Boka tid. Därefter följer du stegen för att sedan få välja en tid som passar dig.

Länk till Vård och hälsa på webben (Använd helst webbläsaren Chrome): Välkommen | Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Appen kan laddas ner där appar finns.

Hur fungerar det med ombokning och avbokning?

Du kan själv avboka eller omboka ditt videobesök 24 timmar innan mötestiden. Logga in i Vård och hälsa, antingen via appen eller webbsidan. Tryck på Mina ärenden och sen på ditt Bokade besök, där kan du välja mellan att Avboka eller Omboka. Vi rekommenderar 2-4 veckor mellan våra samtal, eftersom motivation och följsamhet är viktiga faktorer för att lyckas. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid ombokning. Ombokningar får ske tre gånger under en coachningsperiod, därefter avslutas coachningsperioden. Har du bokat ett nybesök men fått förhinder inom 24 timmar går det bra att avboka via 1177 e-tjänster. Länk till Hälsocoach online på 1177.se och e-tjänster: Hälsocoach online, Göteborg - 1177. Viktigt att veta är att om du väljer Avboka i plattformen så innebär det att du avslutar din coachning med Hälsocoach online.

Vad har hälsocoacherna för utbildning?

När du pratar med oss hälsocoacher kan du tryggt vila i att vi är akademiskt utbildade hälsovetare och hälsopedagoger. Vi har bred kunskap om de olika levnadsvanorna kopplat till hälsan hos individen, på gruppnivå och generellt i samhället. Vi lutar oss alltid mot de rekommendationer och råd som har störst stöd i forskningen.

Som hälsocoacher har vi specifik kompetens när det gäller kartläggning av levnadsvanor och livsstil, vilket behövs för att kunna skapa individuella underlag till förändring. Underlaget används också för att kunna stötta dig som klient i att bibehålla din motivation till att förändra en levnadsvana.

De av oss som utför coachande samtal inom tobaksvanor är dessutom diplomerade tobaksavvänjare. Vi arbetar alla utifrån samtalsmetoderna motiverande samtal (MI) och coaching för att kunna bidra till förebyggande och främjande insatser för din hälsa.

Kan man få coachning genom röstsamtal, utan video?

Hälsocoach online är en digital tjänst och vi har valt att ha både video och ljud för att kunna ge bästa möjliga stöd och coachning, men också för att kunna säkerställa att vi pratar med rätt klient och på så sätt kunna värna om sekretessen. Vi har tystnadsplikt och därför ska du varje gång inför ett samtal bekräfta din identitet med BankID.

Vad ska jag tänka på inför mitt första samtal?

För att samtalet ska bli så bra som möjligt rekommenderas hörlurar för bra ljud, en lugn och avskild plats där du inte riskerar att bli störd, internet med bra uppkoppling och något att anteckna på under samtalet. Det första samtalet är alltid längre och varar i upp till 45 minuter, jämfört med efterföljande samtal som brukar vara i max 30 minuter.

Kommer ni att säga åt mig vad jag ska göra, som när jag går till läkaren?

Nej. Samtalet mellan dig som klient och hälsocoachen baseras på dina behov och förutsättningar för att nå hälsosammare levnadsvanor. Hälsocoachen arbetar med motivationsstrategier och samtalet bygger på coachning, vilket betyder att ni tillsammans hjälps åt att hitta nya infallsvinklar, tankesätt och idéer för förändring i levnadsvanorna. Din coachning ska vara ett samarbete som sker utifrån dig och din vardagssituation.

Kommer det att stå i min journal att jag har pratat med er?

Ja, vi dokumenterar i din patientjournal efter varje samtal för att både du och din hälsocoach ska kunna följa upp och se förbättringarna över tid. Våra hälsocoacher har tystnadsplikt när det gäller alla klienter och deras ärenden.

 

"Jag fick nya idéer från hälsocoachen. Hon gav mig förslag på saker som jag kunde prova. I samtalet fick jag också nya tankar. Det har varit roligt med positiv och stöttande återkoppling. Det gjorde ingenting när jag misslyckades, det var bara att försöka igen."

"Videomöten funkade jättebra. Det sparar mycket tid. Det är enkelt jämfört med att åka till vårdcentralen. Skulle gärna ha alla mina vårdkontakter på det sättet."

"Tyckte allt fungerade jättebra och tipsar gärna andra om denna form av samtal (digitala samtal)."

"Fantastiskt! Vilket stöd att få, nu känner jag mig inspirerad. Mycket bra dialog med hälsocoachen. Han var lugn, förstående och gav inspiration och hopp!"

Frågor innan du bokar?

Kontakta oss gärna via 1177:s e-tjänster om du har några frågor. Observera att tidsbokning sker via appen/plattformen Vård och hälsa. Länk till 1177:s e-tjänster Hälsocoach online: Hälsocoach online, Göteborg - 1177

Hälsocoach online på sociala medier

Hälsocoach online på Facebook

Hälsocoach online på Instagram

Följ eller gilla gärna vårt konto på Facebook och Instagram. Där får du ta del av en massa olika hälsotips och en inblick i hälsobranschen. Vi ses!


Senast uppdaterad: 2023-09-21 16:05