Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen. Boka din egen hälsocoach som du träffar i mobilen, surfplattan eller via datorn - helt kostnadsfritt.

Ladda ner appen Mitt vårdmöte eller gå direkt genom webbläsaren för att boka tid

Länk till Mitt vårdmöte i Google play
Hämta Mitt vårdmöte i Google play
Länk till Mitt vårdmöte i App Store
Hämta Mitt vårdmöte i App Store
Bild som illustrerar Mitt vårdmöte med logotyp för Västra Götalandsregionen
Boka en tid genom webbläsaren (Använd gärna webbläsaren Chrome)

Hälsocoachning på dina villkor

För dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta röka/snusa eller förändra dina alkoholvanor. Hälsocoach online är en kostnadsfri tjänst och för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland. Om du har fått rekommendation från hälso- och sjukvårdspersonal att förändra dina levnadsvanor kan det underlätta att ha en hälsocoach som stödjer dig i förändringsarbetet. Du kan också boka tid helt på eget initiativ.

Länkar till information och rekommendationer om de olika levnadsvanorna: 

Vårt bästa hälsotips - ladda ner appen Mitt vårdmöte och boka tid. Vi ses i appen!

Såhär bokar du en hälsocoach

Detta behöver du för att boka din hälsocoach

  • Dator, mobil eller surfplatta med tillgång till kamera
  • Internet med bra uppkoppling
  • En lugn avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något
  • Hörlurar rekommenderas för bra ljud under mötet
  • BankID för identifikation
Ett videomöte fungerar precis som ett vanligt besök eller möte, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din hälsocoach utan kan göra det via din dator, mobil eller surfplatta.
Bild på hur du bokar tid i Mitt vårdmöte.

 

Ladda ner appen Mitt vårdmöte och välj mottagningen Hälsocoach online. För att boka in en tid hos en hälsocoach väljer du din besöksorsak och sedan en tid som passar dig. När du har fyllt i formuläret behöver du bekräfta din bokning med ditt BankID.

Länk till instruktionsfilm för att boka din hälsocoach

Fysisk aktivitet:

Jag vill komma igång att röra på mig mer men vet inte hur, kan ni hjälpa till?

Det kan vi göra! Du och coachen pratar om ditt nuläge och det önskade läget, och därefter sätter ni gemensamt upp delmål och mål. Under coachningsperioden har ni flera samtal där ni stämmer av och ser hur det går, eller om något bör förändras.

Kan man få hjälp av en hälsocoach för att gå ned i vikt?

Vi är ej en viktminskningstjänst, utan vi fokuserar på beteendeförändring kring ohälsosamma levnadsvanor för att skapa ett hälsosammare liv och dessa förändringar kan leda till en viktnedgång. Vi fokuserar på hälsovinsterna kring de inre värdena, snarare än de yttre. 

Jag har ont i min axel, kan ni hjälpa mig med rehab-övningar?

När det kommer till skador och rehabilitering kan du vända dig till din vårdcentral för kontakt med fysioterapeut, eller söka direkt till rehabmottagning eller enskild fysioterapeut i regionen. När du har fått råd och övningar kan vi hjälpa dig att få till dessa i din vardag och i dina rutiner.

Kost:

Jag behöver råd kring min kost i samband med en sjukdom/diagnos, kan ni hjälpa mig med det?

När det kommer till råd i samband med sjukdom/diagnos så behöver vi hänvisa dig till vårdcentral för samtal med legitimerad personal. Har du redan fått kostråd av dietist eller legitimerad personal kan vi hjälpa dig att få in dessa i din vardag och i dina rutiner.

Jag har följt en specifik diet, kan ni coacha mig med den?

Hälsocoacherna utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer kring hälsosamma matvanor och utgår endast från de rekommendationerna. Vi kan inte coacha en person inom olika sorters dieter utan ger generella råd utifrån de allmänna rekommendationer som finns i Sverige idag.

Jag skulle vilja ha ett kostschema, kan ni hjälpa mig med det?

Hälsocoacherna coachar för att förbättra levnadsvanor, och kan exempelvis ge råd att äta hälsosammare utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi gör inga kostscheman eller räknar kalorier, utan utgår från din situation just nu och hjälper dig att välja hälsosammare val. Coachningen utgår från att skapa hälsosamma och långvariga vanor, och därför kommer oftast förändringarna från klienten själv.

Alkohol:

Jag känner att jag har ett alkoholberoende, kan ni hjälpa mig med det?

Hälsocoacherna har kunskap om riskbruk av alkohol, men kan tyvärr inte coacha när det kommer till ett alkoholberoende. Om du upplever att du är beroende av alkohol hänvisar vi dig till din vårdcentral som kan hjälpa dig att hitta rätt specialistvård.

Tobak:

Jag vill sluta röka/snusa men vill ha ett läkemedel utskrivet, kan ni skriva ut det åt mig?

För att få hjälp att skriva ut recept på Champix eller Zyban behöver en läkare eller någon på din vårdcentral göra det. För att få Champix eller Zyban utskrivet är råd och stöd obligatoriskt av en diplomerad tobaksavvänjare. De som coachar inom tobaksbruk är diplomerade tobaksavvänjare och kan hjälpa till att stötta dig under perioden när du slutar med tobak.

Övriga frågor:

Kostar det något att coachas av er?

Det är helt gratis att använda tjänsten Hälsocoach online.

Vem kan få hjälp av Hälsocoach online?

Du som är 16 eller äldre och bor inom Västra Götalandsregionen kan få hjälp av Hälsocoach online. Undantag finns för dig som bor utanför regionen men som har VGR som arbetsgivare. Vår tjänst är för dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta med tobak eller som vill förbättra dina alkoholvanor.

Hur bokar jag en tid hos er?

Genom mobil eller surfplatta kan du ladda ner appen Mitt vårdmöte i App Store eller Google Play. I appen ska du välja Hälsocoach online. Därefter följer du de steg som krävs för en bokning. Du kan också boka tid på samma sätt om du går in på länken: mittvardmote.vgregion.se/mittvardmote/294 (mittvardmote (vgregion.se)). Använd gärna Chrome som webbläsare.

Hur fungerar det med ombokning och avbokning?

Du kan själv avboka eller omboka din bokning och kan du göra det upp till tre gånger i följd innan coachningen avbryts. Vi gör undantag om du upprätthåller kommunikationen och meddelar oss varför du ombokat eller avbokat, till exempel på grund av sjukdom. Ombokning sker i Mitt vårdmöte. Avbokning sker under Mina ärenden i Mitt vårdmöte. Kom ihåg att det kan dröja innan det finns en ny ledig tid hos din coach och att du då kan få vänta längre än det planerade tidsspannet. Det är viktigt att du bokar med samma coach genom hela coachningsperioden.

Kan jag få en tolk till samtalet med hälsocoachen?

Ja, det kan du få! I dagsläget kan vi erbjuda tolk på albanska, arabiska, bosniska, dari, kroatiska, persiska, polska, somaliska, tigrinja, turkiska och teckenspråk. Du bokar samtal med tolk i Mitt vårdmöte. Logga in och välj Hälsocoach online som mottagning, tryck sedan på "Boka nybesök med tolk" och följ sedan instruktionerna.

Vad har hälsocoacherna för utbildning?

När du pratar med oss hälsocoacher kan du tryggt vila i att vi är akademiskt utbildade hälsovetare och hälsopedagoger. Vi har bred kunskap om de olika levnadsvanorna kopplat till hälsan hos individen, på gruppnivå och generellt i samhället. Vi lutar oss alltid mot de rekommendationer och råd som har störst stöd i forskningen.

Som hälsocoacher har vi specifik kompetens när det gäller kartläggning av levnadsvanor och livsstil, vilket behövs för att kunna skapa individuella underlag till förändring. Underlaget används också för att kunna stötta dig som klient i att bibehålla din motivation till att förändra en levnadsvana.

De av oss som utför coachande samtal inom tobaksvanor är dessutom diplomerade tobaksavvänjare. Vi arbetar alla utifrån samtalsmetoderna motiverande samtal (MI) och coaching för att kunna bidra till förebyggande och främjande insatser för din hälsa.

Kan man få coachning genom röstsamtal, utan video?

Hälsocoach online är en digital tjänst och vi har valt att ha både video och ljud för att kunna ge bästa möjliga stöd och coachning, men också för att kunna säkerställa att vi pratar med rätt klient och på så sätt kunna värna om sekretessen. Vi har tystnadsplikt och därför ska du varje gång inför ett samtal bekräfta din identitet med BankID.

Vad ska jag tänka på inför mitt första samtal?

För att samtalet ska bli så bra som möjligt rekommenderas hörlurar för bra ljud, en lugn och avskild plats där du inte riskerar att bli störd, internet med bra uppkoppling och något att anteckna på under samtalet. Det första samtalet är alltid längre och varar i upp till 45 minuter, jämfört med efterföljande samtal som brukar vara i max 30 minuter.

Kommer ni att säga åt mig vad jag ska göra, som när jag går till läkaren?

Nej. Samtalet mellan dig som klient och hälsocoachen baseras på dina behov och förutsättningar för att nå hälsosammare levnadsvanor. Hälsocoachen arbetar med motivationsstrategier och samtalet bygger på coachning, vilket betyder att ni tillsammans hjälps åt att hitta nya infallsvinklar, tankesätt och idéer för förändring i levnadsvanorna. Din coachning ska vara ett samarbete som sker utifrån dig och din vardagssituation.

Kan jag få coachning för min situation när det gäller sömn eller stress?

I nuläget coachar vi uteslutande för att förbättra matvanor, fysisk aktivitet, tobaksvanor och alkoholvanor. Vi utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vi ska dock ha i åtanke att förändringar inom dessa fyra levnadsvanor ofta påverkar och förbättrar situationen när det gäller sömn och stress. Boka ett samtal med en hälsocoach för att kartlägga dina levnadsvanor och se hur din sömn och din stressnivå kan påverka och påverkas av dessa.

Kommer det att stå i min journal att jag har pratat med er?

Ja, vi dokumenterar i din patientjournal efter varje samtal för att både du och din hälsocoach ska kunna följa upp och se förbättringarna över tid. Våra hälsocoacher har tystnadsplikt när det gäller alla klienter och deras ärenden.

 

"Jag fick nya idéer från hälsocoachen. Hon gav mig förslag på saker som jag kunde prova. I samtalet fick jag också nya tankar. Det har varit roligt med positiv och stöttande återkoppling. Det gjorde ingenting när jag misslyckades, det var bara att försöka igen."

"Videomöten funkade jättebra. Det sparar mycket tid. Det är enkelt jämfört med att åka till vårdcentralen. Skulle gärna ha alla mina vårdkontakter på det sättet."

"Tyckte allt fungerade jättebra och tipsar gärna andra om denna form av samtal (digitala samtal)."

"Fantastiskt! Vilket stöd att få, nu känner jag mig inspirerad. Mycket bra dialog med hälsocoachen. Han var lugn, förstående och gav inspiration och hopp!"

Frågor innan du bokar?

Kontakta oss gärna via mejl på halsocoach.online@vgregion.se eller via meddelandefunktionen i vår mottagning i appen Mitt vårdmöte. Observera att tidsbokning sker via appen Mitt vårdmöte. 

Hälsocoach online på sociala medier

Hälsocoach online på Facebook

Hälsocoach online på Instagram

Följ eller gilla gärna vårt konto på Facebook och Instagram. Där får du ta del av en massa olika hälsotips och en inblick i hälsobranschen. Vi ses!


Senast uppdaterad: 2022-12-02 17:11