Raster

gungande barn

Rasten är en viktig paus från stillasittande och en möjlighet att ladda ny energi.

Rasten är viktig för att eleverna ska orka koncentrera sig på skolarbetet samt träna sina sociala förmågor för att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.

Flera studier visar betydelsen av organiserad lek och vuxnas närvaro för ökad fysisk aktivitet på rasterna. För att främja lek och rörelse är tillgången på fria lekredskap och en inspirerande skolmiljö viktiga.

Verktygslåda

Planera aktiva raster och försök få in pulshöjande moment samt aktiviteter som främjar olika rörelseförmågor; hoppa, hoppsa, springa, krypa, glida, rulla, snurra, kasta, fånga, åla, balansera statiskt och dynamiskt, stödja med mera. Och om det går hänga, klättra, svinga!

Skapa utmaningar – utmana andra klasser, skolor, lärarna osv.
Antingen räknas övningar per minut och hur många sådan minuter som gjorts per dag eller rast. Eller att övningarna ska göras på så många olika sätt som möjligt – uppochner, för trappsteg, i cirkel, baklänges, så smått/stort/brett som möjligt, som olika djur… 

Ta in elevernas tankar och idéer om vilka aktiviteter som kan funka och vilken utformning de ska ha. Använd befintligt elevråd, gör en enkät eller bilda ett särskilt rörelseråd - se till att även mer rörelseovana elever får möjlighet att komma till tals!

För äldre elever kan ett sätt för att få in mer rörelse vara att förlägga efterföljande lektioner i klassrum som ligger en bit ifrån varandra, gärna med en trappa emellan. På så sätt inkluderas rörelse på ett naturligt sätt.

Ta hjälp av rörelsepaustipsen i verktygslådan under Skola i rörelse - Lektioner.

Pepskola är ett stöd och inspiration för att göra det enklare att jobba med fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan. På www.pepskola.se finns planeringsverktyg, små filmer, tips och goda exempel! Sidan hjälper skolor att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Ett fokusområde handlar om aktiva raster.

Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan är ett stöd som riktar sig till utvalda kommuner och skolor. På www.rf.se/rorelsesatsningiskolan finns tips på lekar och utskrivbart material.

Change the Game Umeå är ett kunskapscentrum för rörelserikedom. På deras hemsida finns massa läsning och bland annat om hur lekar kan designas främja/öka deltagarnas rörelserikedom: Rörelserikets stationer – Change the game (change-the-game.se) 

Rastaktivisterna! -rasten som aldrig tar slut, en offentlig grupp på Facebook som startats för att fler skolor ska få verktyg och konkreta förslag på hur man kan jobba mer aktivt med rasten.

Lekar för alla är ett häfte med inspiration och tips på hur lekar kan anpassas för att alla ska kunna delta utformat av Specialpedagogiska institutet.

Lekarkivet, en hemsida grundad av fritidspedagog Micke Andersson från Parkskolan i Helsingborg. Här hittar du lekar för de flesta platser, med olika teman och syften.

Lekdatabasen är framtagen av Folkhälsan i Finland. Den ger exempel på lekar och övningar för olika ändamål, åldrar och grupper.

Aktivitetsbanken ligger på Scouternas hemsida och ger förslag på olika lekar och aktiviteter.


Läs mer...

En systematisk granskning publicerad i American Journal of Preventive Medicin visar på möjligheter att öka den fysiska aktiviteten under rasten. Physical Activity During School Recess: A Systematic Review

En dansk studie visar att 13-15-åringars fysiska aktivitet under rasterna kan ökas genom en intervention med många olika insatser. Det viktigaste för att lyckas öka den fysiska aktiviteten verkade vara ungdomarnas engagemang, att det fanns aktiva och stödjande vuxna samt närheten till varierade och bra lokaliserade miljöer för aktivitet. Schoolyard upgrade in a randomized controlled study design—how are school interventions associated with adolescents’ perception of opportunities and recess physical activity. (abstract)

I Anna och Philips lärarpodcast, avsnitt 130 intervjuas "Fritidspedagogministern" Olof Jonsson om hans engagemang kring rasterna.

Skolgårdsläraren Gustav Sundh | Facebook resonerar kring raster och förhållningssätt för att inkludera barn i aktivitet.

Sveriges Radios intervju: "Olof glömmer inte rasten" handlar om rasterna, bland annat om hur man på bästa sätt förbereder eleverna inför lektionen. 

UR-Skolas "Friare kan ingen vara: det händer på rasten" är en inspirerande film om varför och hur man kan jobba med rastaktiviteter, äventyr och självkännedom.