Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skola i Rörelse

Barn och unga som är tillräckligt fysiskt aktiva mår bättre och förbättrar sina förutsättningar för inlärning. Den här sidan riktar sig till dig som arbetar inom för-, grund- och gymnasieskolan och vill veta mer om daglig rörelse, hitta praktiska tips och inspireras av goda exempel. Här kan skolor även finna stöd för hur de kan arbeta mer strukturerat med fysisk aktivitet.

WORKSHOP: Rörigt eller rörligt

Häng med på en eftermiddag där vi lyssnar, pratar och inspireras till hur vi kan stödja och inkludera barn och ungdomar i rörelse på deras dagliga arenor.

ett leende barn som gungar

Raster

Under rasten får eleverna välbehövlig återhämtning, och förbereder sina hjärnor inför nästa lektion.

Lektioner

Rörelsepauser, brainbreaks och rörelse integrerat i undervisningen förbättrar inlärningen.

En glad ungdom med handduk och blött hår vid en sjö.

Före & efter skoltid

All daglig rörelse i anslutning till skoldagen bidrar till att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Ett leende barn med cykelhjälm.

Transporter

Aktiva transporter ger piggare elever som har bättre förutsättningar att orka med hela skoldagen.

Små barn med ryggsäck som promenerar i skogen.

Inne- & utemiljö

En skolmiljö som är tilltalande ur elevernas perspektiv inspirerar till mer spontan rörelse och lek.

Elevhälsa

Genom åtgärdande insatser med fysisk aktivitet kan enskilda elever få en aktivare skoldag och må bättre.

Nyhetsbrev: Skola i Rörelse - nytt!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! I Skola i Rörelse - Nytt! får du läsa om daglig rörelse från olika perspektiv och inspireras till nya arbetssätt.

Bli en Skola i Rörelse

Inkludera daglig rörelse i skolans systematiska kvalitetsarbete på främjande, förebyggande och/eller åtgärdande nivå!

Ta stöd!

Skolförvaltningar- och organisationer kan få stöd i att systematisera arbetet med fysisk aktivitet som förebyggande och åtgärdande insats.

Blogg: Skola i Rörelse

På www.lartorget.goteborg.se/skola-i-rorelse bloggar vi om daglig rörelse. Följ oss där för att få inspiration och tips!

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) finns för barn 0-5 år respektive 6-17 år.

De Aktiva och de Inaktiva är en forskningsrapport som bland annat visar på hur barn rör sig idag, rekommendationer, effekter och orsaker.

På GIH pågår tvärvetenskapliga forskningsprojekt om fysisk aktivitet, hållbarhet och hjärnhälsa. Projekten syftar bland annat till att undersöka förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner samt hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner. Länk till publikationer från projektet Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner hos skolungdomar (DiVA).

Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet har utfört en systematisk sammanställning som undersöker Insatser för fysisk aktivitet i skolan och dess effekter på barns psykiska hälsa – resultat från en systematisk litteraturstudie.

Ett enstaka fysiskt träningspass, följt av en kort återhämtning, förbättrar uppmärksamhet, koncentrationsinlärning och långtidsminne hos unga vuxna.
Effects of a single exercise workout on memory and learning functions in young adults — A systematic review

Fysisk aktivitet påverkar ungas kognition positivt och skolbaserade interventioner med daglig rörelse är de som ger bäst effekt. The Effect of Physical Activity Interventions on Children's Cognition and Metacognition: A Systematic Review and Meta-Analysis. (Abstract)

En meta-analys visar positiva effekter av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner, uppmärksamhet och studieresultat hos barn. Störst effekt sågs vid fysisk aktivitet som pågick under flera veckor. Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: a meta-analysis. (Abstract)

Fysisk aktivitet förbättrar uppförande i klassrummet samt studieresultat: Academic Achievement and Physical Activity: A Meta-analysis. (Abstract)

En systematisk review och meta-analys pekar på att klassrumsbaserad fysisk aktivitet verkar ha positiva effekter på studieresultaten, men på grund av de inkluderade studiernas olikheter är det dock inte möjligt att dra helt definitiva slutsatser. Effect of classroom-based physical activity interventions on academic and physical activity outcomes: a systematic review and meta-analysis. (Abstract)

En systematisk review ser signifikanta samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. The Association of Physical Activity and Academic Behavior: A Systematic Review. (Abstract)

Det finns positiva samband mellan fysisk aktivitet, fitness, kognition och studieresultat. Det behövs dock fler studier som tittar på typ av aktivitet, mängd, hur ofta aktiviteten ska utföras och när den ska utföras. Inga studier i denna review visar att det skulle vara negativt med mer fysisk aktivitet. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. (Abstract)

En stor majoritet av studierna i en review visar positiva samband mellan kognition och studieresultat och skolbaserade interventioner med fysisk aktivitet. Effects of School-Based Physical Activity Interventions on Cognition and Academic Achievement: A Systematic Review. (Abstract)


Senast uppdaterad: 2023-09-15 13:34