FaR-mottagning för barn upp till tolv år

Här finns information till dig som är vårdnadshavare till ett barn upp till tolv år som har fått ett FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Du kan läsa mer om dels hur FaR-stödet kan fungera för ditt barn och dels hur du som vårdnadshavare kan få stöd för att stötta barnet gällande fysisk aktivitet.

Under tre till sex månader kan ditt barn få stöd av en fysioterapeut på FaR-mottagning. Barn över sex år behöver ett FaR för att få detta stöd – om du inte har ett FaR kan du be om det till exempel hos din skolsköterska eller på din vårdcentral.

För barn upp till tolv år rekommenderar vi ett första besök för bara vårdnadshavaren. Därefter kan även barnet följa med.

Alla utom en av de fysiska FaR-mottagningarna har stängt från årsskiftet 2023/24. FaR-mottagningen på Lundbybadet håller öppet för fysiska besök fram till sommaren 2024. Nu kan du som fått FaR och behöver extra stöd av fysioterapeut träffa FaR-mottagning online. Boka videobesök.

Hur går det till?

Vi inleder med ett samtal utifrån ditt barns FaR (Fysisk aktivitet på Recept) och gör en aktivitetsplan. Vi pratar om aktivitet och stillasittande, och lotsar till aktivitetsarrangör eller ger förslag på ett träningsprogram.

Aktiviteten sker sedan på egen hand, med uppföljning online eller på FaR-mottagning på Lundbybadet. Stödet avslutas med ett samtal där vi planerar barnets fortsatta fysiska aktivitet.


Vilket stöd får du som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare kan få råd och stöd för att skapa en aktivare vardag för ditt barn. Vi söker tillsammans strategier så att du kan stödja barnet till goda levnadsvanor. Ifall barnet är mellan sex och tolv år så väljer du om barnet ska vara med vid samtalen eller inte, men vi rekommenderar ett första besök för bara vårdnadshavaren. För förskoleåldern träffar vi endast vårdnadshavaren utan barn, då behövs inget FaR (Fysisk aktivitet på Recept).


Boka tid till FaR-mottagning

Vill du boka tid till FaR-mottagning? Här hittar du information om hur du bokar fysiska besök, videobesök och besök med tolk till FaR-mottagning.

Webbinarium för föräldrar

Centrum för fysisk aktivitet bjuder in till webbinarium för vårdnadshavare om fysisk aktivitet för barn och unga. Ditt barn behöver inte ha ett FaR för att du ska kunna delta på dessa webbinarium.

FaR-mottagning för dig med funktionsnedsättning

Har ditt barn en funktionsnedsättning? Här kan du läsa mer generell information om tillgängligheten på våra FaR-mottagningar. Mer specifik information om vardera FaR-mottagning finns på sidan Hitta FaR-mottagning.