Stödperson - information om uppdraget

En stödperson är en person som är fristående från sjukvården och som har i uppdrag att fungera som en medmänniska för den som är tvångsvårdad.

Om du är intresserad av att bli stödperson, fyll i formuläret längre ner på sidan. Om du har frågor är du välkommen att ringa på telefonnummer 010-441 20 23.

Uppdraget som stödperson innebär att du är en stödjande medmänniska. Du träffar regelbundet patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller annan plats som patienten vistas på. Du lyssnar och samtalar med patienten utifrån dennes önskemål och behov. Aktiviteter som fika och kortare utflykter kan förekomma. Om patienten vill finns det möjlighet för dig att medverka vid förhandlingar om tvångsvården. En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal, vara juridiskt ombud eller ta över ansvaret för patientens ekonomi.

Att vara stödperson är ett förtroendeuppdrag. Det grundar sig i viljan att finnas till hands som en medmänniska. Uppdragen kan vara under en kortare eller längre period, beroende på patientens behov. Viss ekonomisk ersättning utgår vid uppdrag.

Det är viktigt att du har engagemang och intresse för människor. Vi har en nedre åldersgräns på 23 år. Patientnämndernas kansli håller i den utbildning som krävs för uppdraget.

 

Styrande lagar

I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt:

  • lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård
  • smittskyddslagen

Patienten har rätt till stödperson under tiden som tvångsvården pågår och även fyra veckor efter att tvångsvården upphört om patient och stödperson så önskar.

Intresseanmälan om att bli stödperson

Godkänn personupgifter