Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Linda Knuts är ny studierektor för VFU- och PTP Psykologer i Regionhälsan

Portfärttfoto på Linda Knuts

För några månader sedan fick Linda Knuts ett uppdrag som studierektor för VFU- och PTP Psykologer i Regionhälsan och har ägnat sin första tid inom organisationen till att inventera möjliga vägar framåt.

Arbetet med VFU och PTP är del av ett långsiktigt regionalt arbete i syfte att säkerställa kompetensförsörjning av psykologkompetens inom VGR. Som en del i detta arbete delfinansierar Personalutskottet PTP-tjänster. När Linda ska berätta om varför hon tackade ja till rollen som studierektor, menar hon att det är ett spännande och viktigt uppdrag.

- Jag fick frågan om att utforma ett sådant uppdrag i Regionhälsan för några månader sedan och tyckte det lät både spännande och viktigt så jag tackade ja, berättar Linda Knuts.

Linda har arbetat som psykolog i 16 år och är specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi sedan några år tillbaka.

- Största delen av mitt yrkesliv som psykolog har jag jobbat inom Mödra- och barnhälsovård, men jag har även arbetat inom Barnmedicin, på vårdcentral och inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har alltid gått i gång på organisationsfrågor och ser bland annat ett stort värde i att tydliggöra och skapa hållbara, begripliga och långsiktiga strukturer, med syftet att avlasta, öka trygghet och höja kvaliteten i våra verksamheter.   

Vilka är det som samordnar arbetet med VFU och PTP

Det är Kompetensrådet för psykologer samordnar arbetet med VFU och PTP. Sedan mars 2022 har det inom Regionhälsan inrättats en förvaltningsspecifik studierektorsfunktion i syfte att arbeta med dessa frågor mer verksamhetsnära. VFU och PTP är en viktig del i Regionhälsans strategiska arbete för att säkerställa goda medarbetare i framtiden, så det bör ske på ett kvalitativt, genomtänkt och förutsägbart sätt.

Linda berättar vidare om uppdraget och hur hon tänker inför framtiden.

- I mitt uppdrag ingår att samarbeta med regionens övriga studierektorer, både på regional och mer verksamhetsnära nivå, och att utveckla, leda, samordna och följa upp arbetet med VFU och PTP i Regionhälsan. Uppdraget kommer både innebära arbete för en kontinuerlig och förutsägbar rekrytering av VFU och PTP, men också att skapa goda förutsättningar för såväl handledare, chefer och VFU- och PTP-psykologer när de väl är på plats. Mer exakt hur detta ska se ut är något jag måste utforska tillsammans med medarbetare och chefer inom förvaltningen.

Vad finns det för visioner inför framtiden? 

Linda berättar att det finns stora utmaningar men ser också på uppdraget upplyftande och inspirerande.

- Min vision är att arbetet med VFU och PTP skall vara en mer integrerad och självklar del av Regionhälsans verksamheter, väl förankrat på alla nivåer och med en förutsägbarhet och tydlighet kring vad som förväntas av både verksamheterna och våra anställda psykologer. Varje verksamhet ska ha goda förutsättningar att i god tid planera för mottagandet och det ska finnas stora möjligheter att över verksamhetsgränserna skapa riktigt bra och spännande placeringar/tjänster som attraherar och inspirerar. Generellt ska studenter ses som en resurs och som en given del i utbildningskedjan, där vi alla har ett ansvar.

Vill du veta mer:?

Regionalt stödmaterial såsom kvalitetskriterier för VFU och PTP finns bland annat på utbildningsenheten för psykologers hemsida, se länkar nedan.

- Man är också välkommen att kontakta mig om man har frågor eller önskar stöd i någon form ang. VFU och PTP i Regionhälsan, säger Linda.

Länkar

För dig som chef - VGR Akademin (vgregion.se)

VFU- och PTP-handledare - VGR Akademin (vgregion.se)

 

Kontakt:

Linda Knuts
Linda.knuts@vgregion.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Senast uppdaterad: 2022-11-17 10:08