Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsocoachning online – så går det till

Andrea Curcic med headset framför dataskärm, foto
Den vanligaste personen Andrea Curcic möter som hälsocoach är en kvinna i åldersspannet 30 till 55 år, som vill ha hjälp med matvanor. Hälsocoach online hjälper också den som vill komma i gång och röra på sig, sluta röka eller snusa, eller förändra sina alkoholvanor.

– Det är väldigt kul att få jobba på det här sättet, att få möta människor från alla håll i Västra Götaland – ena patienten kan sitta i Kinna och andra i Åmål. Vi når ut till en stor andel av befolkningen på ett annat sätt än om vi bara utgick från en mottagning i Göteborg.

Det säger Andrea Curcic, som jobbar som hälsocoach sedan april förra året. Hon är hälsopedagog i botten och har erfarenhet från såväl fritidsverksamhet och gymnasiesärskola. Men även från handläggarjobb inom sjukpenning på Försäkringskassan.

På Västra Götalandsregionens tjänst Hälsocoach online coachar hon personer som vill ha hjälp med kost, fysisk aktivitet eller riskbruk av alkohol. Efter hon har diplomerat sig till tobaksavvänjare kommer hon även att coacha den som vill sluta röka och snusa.

Ingen viktminskningstjänst

Den vanligaste personen hon möter som coach är en kvinna i åldersspannet 30 till 55 år, som vill ha hjälp med matvanor, och på andra plats fysisk aktivitet. Oftast vill personen gå ner i vikt, men coacherna är väldigt tydliga med att detta inte är en viktminskningstjänst, utan att man fokuserar på hälsosamma levnadsvanor.

– Vi förklarar att vi inte är en tjänst som håller på med dieter eller kostscheman; vi pratar inte vikt eller räknar kalorier. Men förändrar man sina matvanor och för in bra näringsämnen, så kan viktnedgång vara en effekt.

– De flesta accepterar det, och vill i grund och botten ändra sina matvanor. Där märker vi att fokus skiftar efterhand och att man pratar mindre om vikt.

Hälsocoacherna är också noga med att förklara att de inte ställer några diagnoser eller gör medicinska bedömningar.

– Om du har fått ett rehab-program, kan vi hjälpa till hur du ska genomföra det. Men vi utformar inga specifika program utifrån en skada eller sjukdom.

Öppen dialog

Det är personen själv som går in i tjänsten ”Mitt vårdmöte” och bokar tid hos Hälsocoach online. I samband med bokningen får hen svara på en enkät om sina levnadsvanor och beskriva sökorsaken.

Vid första tillfället får den som söker också uppskatta på en skala hur upplevelsen av den egna hälsan och motivationen att göra en förändring ser ut.

– Personen får sedan prata fritt och jag antecknar – de får berätta så mycket som de vill och jag ställer följdfrågor på det, säger Andrea Curcic.

Motiverande samtal är grunden i Hälsocoach online.

– Det går mycket ut på att personen själv reflekterar över sin situation, sen stöttar jag självklart upp och pratar om saker hen kan göra. Men det är inte ”så ska du göra – här har du ett färdigt program”, utan vi har en öppen dialog.

– Ofta finns grundläggande kunskaper vad som till exempel är bra mat, men man har fallit ur rutiner eller struktur i vardagen.

Att sätta rimliga mål

Tillsammans med coachen sätter personen upp slutmål och delmål, och för Andrea Curcics del handlar det mycket om att hjälpa till att sätta rimliga mål.

– Den som söker sig till oss är ofta väldigt taggad på att göra förändringar. Och det är bra, men det gäller att målen känns görbara för individen.

Coachningen pågår under fyra till sex samtal, där man stämmer av hur det har gått sedan sist och antingen sätter nya mål eller bestämmer sig för att fortsätta med de gamla. Coachningsperioden anpassas efter individen och varierar mellan två och sex månader, och avslutas med ett så kallat avstampssamtal.

Men coachen släpper inte personen helt efter detta, utan gör två långtidsuppföljningar – en efter tre månader och en efter nio månader – för att se att förändringen kan hålla på lång sikt.

Vid både avstampssamtalet och uppföljningarna får personen återigen skatta sin upplevelse av hälsa och motivation.

– De flesta uppskattar sin hälsa högre vid avslutande samtal och vid uppföljning. Oftast har man en skön uppfattning att det har hänt saker, säger Andrea Curcic.

Identifierar risksituationer

Oavsett sökorsak är upplägget på coachningssamtalet i grunden det samma, även om det finns vissa skillnader.

– När det handlar om fysisk aktivitet frågar jag mer om hur det sett ut tidigare i livet. Då kan vi lättare se vad personen kan tänka sig att komma i gång med; vad man vet att man tycker är kul.

När det handlar om alkohol kan det vara svårare, då det för många är skuldbelagt att prata om. Den som får hjälp av Hälsocoach online är en person som upplever att hen dricker för mycket, ett riskbruk, men inte har en jättehög konsumtion. Om coachen upplever att konsumtionen ligger nära missbruk hänvisas personen vidare till rätt instans inom vården.

– Vad vi sätter för mål beror också här helt på vad personen känner. Vissa är bestämda på att de vill sluta helt och vill då ha det som mål, medan andra bara vill dra ner på mängden. Oavsett vilket gör vi en plan för att kunna genomföra det så smidigt och bra som möjligt.

Framför allt identifierar man tillsammans risksituationer, där det är lätt att personen dricker mer; det kan vara kopplat till mat, socialt umgänge eller när man vill koppla av efter en jobbig vecka.

–  Personen får reflektera över dessa situationer och vi försöker hitta verktyg hur man ska tänka för att minska konsumtionen av alkohol.

Motivationen avgörande

I dagsläget finns ingen väntetid på Hälsocoach online, utan den som bokar kan oftast få tid samma vecka eller nästa.

Vad man än vill förändra så är det tre saker som Andrea Curcic ser är viktigast för att en förändring ska ske: rimliga mål, bra verktyg och motivation.

– Det ser vi i de flesta fall – om motivationen är hög tar man lättare till sig förändringarna, oavsett hur levnadsvanorna ser ut.

Hälsocoach online

  • En helt digital tjänst som är tillgänglig i appen Mitt vårdmöte. Det behövs ingen remiss för att kunna boka.
  • För dig som vill komma i gång och röra på dig, sluta röka eller snusa, äta hälsosammare eller förändra dina alkoholvanor.
  • Är kostnadsfri och för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland.
  • Coachningen sker via videomöten och hälsocoachen följer klienten från start till slut. Coachningsperioden anpassas efter klienten – varierar mellan två och sex månader med ungefär fyra till sex samtal per klient. Efter detta sker två uppföljningssamtal.
  • Coacherna är utbildade hälsovetare eller hälsopedagoger och rådgivningen utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring levnadsvanor.
  • Mer information om tjänsten och hur man bokar tid finns på Hälsocoach online (vgregion.se)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Senast uppdaterad: 2022-11-17 10:04