Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Goda exempel från Regionhälsan i SKR-rapport

Bildmontage med SRHR-bussen och illustration med text Vad är SRHR och Hela livet

Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för kvinnors allmänna hälsa och är viktig genom hela livet. I en ny rapport lyfts två goda exempel från Regionhälsan på hur vården kan utvecklas inom detta område – SRHR-bussen och webbutbildningen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i sin nya rapport "Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet" gjort en behovskartläggning som visar ett antal utvecklingsområden. Rapporten visar även tänkbara vägar framåt för att stärka hälso- och sjukvården i att än bättre möta kvinnors behov.

Tillgängligheten behöver stärkas

I rapporten konstateras att vården behöver erbjuda och använda sig av olika lösningar för olika behov och att detta är särskilt tydligt för kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med migrationserfarenhet, kvinnor som lever i social utsatthet samt hbtqi-personer. 
 
Rapportförfattarna skriver: ”För en jämlik vård behöver både information och tillgänglighet anpassas i större utsträckning utifrån kvinnors olika förutsättningar och behov. Tillgängligheten kan till exempel stärkas genom lokalanpassning, digitala lösningar och uppsökande verksamhet som passar för olika förutsättningar.”
 
Som ett gott exempel på hur tillgängligheten stärks genom uppsökande verksamhet nämner man sedan Regionhälsans mobila mottagning SRHR-bussen, som erbjuder alla invånare hjälp med cellprovtagning, provtagning för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning och samtal om sexuell hälsa.

Utbildning för fler samtal om sexuell hälsa

En annan slutsats i rapporten är att kompetensen att föra samtal med kvinnor om sexuell och reproduktiv hälsa behöver stärkas brett, både genom fortbildning och utvecklad grundutbildning.
 
Även när det gäller detta område tas ett gott exempel från Västra Götalandsregionen och Regionhälsan, nämligen webbutbildningen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”.
 
Utbildningen, som tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, utgår från ett livscykelperspektiv och uppmuntrar hälso- och sjukvårdspersonal att ha med SRHR-perspektivet i alla patientmöten. Kursens syfte är att göra kursdeltagarna trygga i att ställa frågor till sina patienter om sexualitet och sexuell hälsa.
 
SKR:s rapport: Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet (skr.se)
 
SRHR-bussens webbplats: SRHR-bussen - (vgregion.se)
 
Webbutbildningen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”:
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – webbutbildning (vgregion.se)
 
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Senast uppdaterad: 2022-05-12 10:33