Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Flyktingmedicinsk mottagning ger stöd till nyanlända

Gruppbild medarbetare på Flyktingmedicinsk mottagning
Medarbetare på Flyktingmedicinsk mottagning. Övre raden från vänster: Karin Lagerkvist, Csaba Banhegyi, Monica Sigurdson och Eva Theunis. Nedre raden från vänster: Olivera Andelkovic, Enkela Sinani, Faten Eldroubi och Maria Strandberg. Saknas på bilden: Johan Falkehed, Amat Calsina Ferrer, Goran Mijaljica och Carina Andersson.

Att stärka nyanlända personers hälsa och att underlätta integration – det är Flyktingmedicinsk mottagnings viktiga uppdrag.

För drygt 15 år sedan såg man i flyktingmottagandet svårigheter bland nyanlända att tolka sina, ofta nytillkomna, symptom på ohälsa. De hade då också svårt att beskriva sina besvär i kontakt med sjukvården.

Som ett svar på detta startade Flyktingmedicinsk mottagning – en resursenhet för flyktingar under etablering och upp till ett år efter avslutad etableringsperiod, vilket sammanlagt blir en tidsperiod på tre år. Enheten utreder och behandlar migrationsrelaterad ohälsa. Det innebär att ohälsan kan kopplas till händelser som ägt rum i hemlandet och under flykten, men också till de svåra utmaningar det kan innebära att vara ny i Sverige.

– En flykt innebär ofta mycket sorg, och förluster görs på många plan. Inte minst handlar det om en identitetsförlust; ”vem är jag nu i det nya landet?”

– Våra patienter har under lång tid – ofta flera år – levt under press och stress, vilket avspeglar sig i de hälsobesvär vi möter, säger Monica Sigurdson, hälso- och sjukvårdskurator på Flyktingmedicinsk mottagning.

Hälsoskolan ska underlätta integration

Vanliga fysiska besvär är huvudvärk, andra smärttillstånd i kroppen och magbesvär. Psykiskt handlar det ofta om sömnbesvär, oro, ångest och depression. Det är också vanligt med koncentrations- och minnessvårigheter.

– Det märks tydligt i sfi-studierna – jag har mött så otroligt många som verkligen vill lära sig svenska, men så fort de lämnar skolan så försvinner allt.

Som ett led i att underlätta integration driver Flyktingmedicinsk mottagning Hälsoskolan aktiv, i samverkan med Arbetsförmedlingen. Den här terminen samarbetar man med sfi-skolor, det vill säga vuxenutbildning i svenska för invandrare. Även Etableringsenheten, Göteborgs stad, har möjlighet att rekrytera deltagare.

Hälsoskolan förmedlar kunskap om svenska sjukvårdssystemet och ger hälsoinformation på olika teman, som ska ge den enskilde ökad möjlighet att ta hand om sin egen hälsa. Exempel på teman är psykiska reaktioner efter krig och flykt, tand- och munhälsa och SRHR, det vill säga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Undervisningen sker i dialogform med en samtalsledare från hälso- och sjukvården.

– Det är viktigt att utforma utbildningen så, för de som deltar är vuxna människor med lång livserfarenhet. Det handlar inte bara om att vi står och berättar, utan vi är också intresserade av att till exempel höra hur läkarkontakterna sett ut i hemländerna och vilka skillnader som de ser, säger Monica Sigurdson.

Behandlar tvärprofessionellt

Till Flyktingmedicinsk mottagning remitteras patienter av antingen socialsekreterare, handläggare på Arbetsförmedlingen eller kuratorer inom sfi. Sjukvården har inte möjlighet att direkt remittera, men kan gå via handläggare och kuratorer. 

Mottagningen arbetar i ett tvärprofessionellt team runt patienten. Det medicinska teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, psykiater, fysioterapeut och medicinsk sekreterare. I psykosociala teamet ingår psykolog och kurator.

– Vi möter allt från självläkande tillstånd, där det kan räcka att förklara för patienten vad som händer i kroppen vid en stressreaktion och vad man själv kan göra för att bryta den, till svårare tillstånd där nedsättning av kognitiva funktioner påverkar vardagslivet.

De allra flesta lider av sömnsvårigheter, som kan göra det svårt att komma i tid till morgonlektionerna på sfi.

– Det kan också vara svårt att umgås i grupp – ett samtal på rasten kan trigga i gång svåra minnesbilder, som sedan gör det jättesvårt att gå in i klassrummet igen och följa med i undervisningen, säger Monica Sigurdson.

Om en person varit med om potentiellt traumatiska händelser så utreder mottagningen hen för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 

– För många är det som att befinna sig i en centrifug där då och nu blandas. I och med att man inte bearbetat svåra händelser så påverkar de nuet i form av mardrömmar, flashbacks och minnesbilder.

Smärtsamt exponeras för minnen

Bedöms personen lida av PTSD tar man tillsammans med patienten ställning till en remiss till mottagningens systerenhet Kris- och traumamottagningen, som är en specialistenhet. Men det är inte alltid som personen i fråga är redo för traumafokuserad behandling direkt. Dels kan det vara väldigt smärtsamt att exponeras för minnen som man länge försökt undvika, dels kan det finnas föreställningar om psykisk ohälsa som påverkar viljan till behandling.

– Hos oss får de kunskap och vi behandlar för att stabilisera situationen, och förbereder på så sätt för en framtida behandlingsinsats på specialistnivå.

Som en del av de psykosociala insatserna kan mottagningen också vara stöd i myndighetskontakter.

– Vi ser att kontakterna med svenska myndigheter kan vara som en djungel och skapa mycket stress. Det är inte lätt om man både är traumatiserad, är analfabet och saknar nätverk, säger Monica Sigurdson.

Hälsoundersökningar av nyanlända

I Flyktingmedicinsk mottagnings uppdrag ingår även att göra kompletterande hälsoundersökningar för skolhälsovården. Mottagningen har även avtal att göra en del hälsoundersökningar inom Göteborgs stad, till exempel för Närhälsan och stadens kvotflyktingar. Undersökningarna erbjuds för att identifiera personer som behöver sjukvård eller smittskyddsinsatser. De får också information om vart de kan vända sig inom hälso- och sjukvården.

Hälsoundersökningen består av hälsosamtal och provtagning, och vid behov skrivs hänvisningsbrev till vårdcentral eller remiss till annan vårdinstans för att följa upp med vårdinsatser.

Sjukvårdspersonal alltid välkomna att konsultera

Även om sjukvården inte skickar patienter direkt till mottagningen, så har de möjlighet att få konsultation. 

– All sjukvårdspersonal är varmt välkommen att höra av sig till oss för att få konsultativt stöd när det gäller migrationsrelaterad ohälsa och tortyrskador, liksom svar på frågor angående hälsoundersökningar. Man är också välkommen att auskultera vid hälsoundersökningar, säger Monica Sigurdson.

Läs också om Flyktingmedicinsk mottagnings systerenhet Kris- och traumamottagningen: Mottagningen som hjälper patienter med krigstrauman

Flyktingmedicinsk mottagning

 • Utreder och behandlar migrationsrelaterad ohälsa. Utför behandlingar som förväntas av allmänmedicinsk verksamhet och erbjuder basalt psykosocialt stöd.
 • Arbetar konsultativt gentemot övrig primärvård och vårdgrannar runt målgruppen flyktingar.
 • Driver Hälsoskolan aktiv, som ger hälsoinformation i grupp till nyanlända och ska bidra till att stärka den enskildes egna självläkande krafter.
 • Är ett kunskapsstöd för övrig nära vård i Västra Götaland när det gäller:
  - flyktingar med tortyrskador. Det innebär både konsultation till personal och att kliniskt bedöma patienter.
  - att erbjuda utbildning och konsultation när det gäller hälsoundersökningar av nyanlända.
  - att erbjuda kompletterande hälsoundersökningar till skolhälsovården i Göteborg.
 • Webbsida: Flyktingmedicinsk mottagning - Göteborg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Senast uppdaterad: 2022-05-11 11:17