Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Besök på akuten och sjukhusinläggningar undviks genom samverkan

När det lämpar sig kan det mobila teamet rycka ut och göra bedömningar samt ge viss vård.
Ambulans MALT-teamet Södra Älvsborgs sjukhus.

Genom att mobila akutläkarteam följer med ambulansen kan onödiga akutbesök och sjukhusinläggningar undvikas. – Vården påbörjas i hemmet och om patienten ändå läggs in kan mycket förberedas, säger Per Örninge, medicinskt ledningsansvarig överläkare vid SvLc.

När någon ringer 112 med ett medicinskt ärende gör VGR:s enhet Sjukvårdens Larmcentral en bedömning av vilken hjälp som är mest lämplig. Hjälpen kan bestå av att ambulans skickas ut för att sedan ta med patienten till akuten.

Men ambulanssjukvård är långt ifrån alltid den bästa hjälpen för alla patienter. Hjälpen kan nu också vara att tillsammans med ambulansen skicka med ett mobilt akutläkarteam, som undersöker patienten på plats och tar ställning till om inläggning är nödvändig.  

Genom samverkan med det mobila akutläkarteamet, MALT, på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, minskas onödiga akutmottagningsbesök eller till och med inläggningar. När patient, anhörig eller hemsjukvård ringer 112 från Södra Älvsborg kan sjuksköterskorna på SvLc, kontakta MALT för att diskutera hur man bäst hjälper patienten.

Inringande med akut sjukdom

MALT-teamet undersöker patienten på plats och tar ställning till om inläggning är nödvändig eller om patienten kan få adekvat vård i hemmet.

– En bra dag bedömer teamet fem patienter och om dessa kan få stanna hemma i stället för att läggas in akut på sjukhuset, säger överläkare Levente Tanács vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

När det är lämpligt kan det mobila teamet göra bedömningarna av akut sjuka.
Levente Tarnács är specialist på akutsjukvård och åker med det mobila teamet ut till patienter.

Det räcker att två patienter om dagen hänvisas till rätt vårdnivå, och alltså inte behöver läggas in, för att det ska bli en fördel för vårdkedjan vilket också är själva syftet för MALT, säger Levente Tanács.

Ibland är patienterna för sjuka för att stanna hemma, men då har teamet redan kunnat sätta igång behandling och förbereda mottagande sjukhus. På det sättet avlastas akuten och framför allt slipper patienten väntetid där. Dessutom får de andra patienterna på akuten snabbare hjälp.

Även sjukhusmottagningar, ambulanssjuksköterskor eller läkare och sjuksköterskor i primärvården och kommunen kan kontakta teamet. MALT utför akutvård, tar EKG och blodprover samt bedömer patientens tillstånd och identifierar försämringar som kan leda till potentiellt livshotande situationer.

Teamet kan också göra uppföljningsbesök kommande tre dygn.

– För patienterna är det en stor vinst och de är väldigt nöjda, särskilt när de kan stanna hemma, berättar Levente Tanács.

Vill utöka verksamheten

Han förklarar att man tidigare har arbetat på ett snarlikt sätt och att MALT-teamet är en vidareutveckling av det tidigare projektet.

– Sedan i januari kan vi skicka teamet till alla som har någon form av akut sjukdom. Det kan exempelvis handla om äldre på boende, multisjuka, amputerande med flera.

Kort efter starten påbörjades samverkan med SvLc. Projektet med MALT är nu permanentat.

– Vi jobbar vardagar från åtta till 16 men hoppas att kunna utöka till två bilar, två läkare och helst jobba till klockan 21, vilket skulle betyda att vi kan ta i princip alla uppdrag vi får, fortsätter Levente Tanács.

Ekvationen är dock inte helt enkel. Den som arbetar i teamet är akutläkare och därmed inte samtidigt tillgängliga för akuten, vilket kan minska möjligheterna att bemanna där. En specialistläkare på akuten hinner bedöma många patienter på en dag.

– Man måste överväga när det är värdefullt att sända ut en läkare.

Det hade också kunnat innebära längre väntetider för dem som kommer in direkt till akuten. Men utvärderingarna visar att det finns mycket att vinna på den här modellen.

Per Örninge är medicinskt ansvarig överläkare vid SvLc.
Per Örninge, överläkare och medicinskt ansvarig SvLc

Samverkan som Sjukvårdens Larmcentral har med MALT-teamet är en del av den nationella omställningen till God och nära vård.

– SvLc har även tät samverkan med andra mobila team i regionen och antalet ökar glädjande nog ständigt, säger Per Örninge, Sjukvårdens Larmcentral.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Senast uppdaterad: 2022-10-20 11:03