Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handelsträdgård - Lärling

florist sitter vid bord med blomster

Vill du ha ett varierande serviceyrke i trädgårdsbutik och kunna arbeta utomhus i plantskola och med uppdragsarbeten hos kunder? Handelsträdgård – Lärling är en yrkesutbildning som ger dig en god grund med både trädgårds- och floristkunskap. Du får genom lärlingsformatet en nära relation med branschen och blir en del av personalen med god möjlighet till mängdträning.

 

Handelsträdgård Lärling är en utbildning där du till största utbildningstiden är på en eller flera arbetsplatser och tränas in i yrket i direkt anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden center, Blomsterbutik. En sammansatt utbildning för att ge dig förutsättningar att på bästa sätt ge trädgårdens kunder god service. Utifrån säsongens skiftningar lär du dig möta kunder och hjälpa dem med växtförslag till trädgården, råd inom odling och beskärning. Du lär dig binda härliga buketter av odlade snittblommor, plantera och skapa blomstergrupper samt dekorationer av fräscha snittblommor. Binderier för olika tillfällen som begravningsbinderier och säsongsbetonade arbeten. Du lär dig ett brett växtsortiment där du också får träna dig i identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter. Du lär dig skapa funktionella och estetiska miljöer i trädgården. Du är med och odlar och driver upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristiska arbeten. Där lär du dig även jordbearbetning, jordblandningar, bevattning och gödsling. Under kursen beskärning och trädvård lär du dig grunderna inom beskärning av fruktträd, häckar och buskar.

Utbildningen ges som Lärlingsutbildning i 100% studietakt med sex till sju platsbundna träffar om vardera tre till fyra sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 800 poäng vilket innebär 40 veckor och 70% av utbildningen består av arbetsförlagt lärande (APL, praktik).

På de platsbundna träffarna arbetar vi med olika praktiska moment varvat med genomgångar och föreläsningar. Du lär dig både i klassrum och i fält. Där momenten kan vara tex. förkultivering, sådd av sommarblommor, blommor till snitt, skötsel av rabatter och planteringar med växter. Fältstudier med beröring av växtskydd, trädgårdars olika lägen med växtval utifrån jord, sol, vind, vatten och härdighet. Säsongsvarierande buketter, dekorationer och kransar och andra typer av binderier av naturmaterial och odlade snittblommor där vi arbetar med klassiska tekniker och stilar men också utifrån dagens trender.
 I utbildningen följer vi årstiderna och arbetar med olika moment specifika för säsongen oavsett om det rör sig om trädgårdsarbete eller blomsterbinderi där snittblommorna varierar efter årstiderna med sitt utbud. Under utbildningen finns det gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra blomster och trädgårdsintresserade.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten med föreläsningar och workshops. Vi jobbar löpande med kursuppgifter mellan träffarna och under APL. Utbildningen innehåller schemalagda studiedagar.

Utbildningen består av 70% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är mycket omfattande och viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. På APL-platsen kommer du bli en del av en arbetsgrupp och följa säsongens arbetsuppgifter. På din APL-plats kommer du också arbeta med praktiska och teoretiska kursuppgifter. Du gör APL på en arbetsplats med arbetsuppgifter inom relevant ämnesområde en handelsträdgård med plantskoledel samt butik med snittblommor och krukväxter. Utgångsläget är att följa arbetsplatsens arbetstider.

När du är klar med din utbildning kan du exempelvis arbeta som blomsterbindare/florist handelsträdgårdsvärd, handelsträdgårdsarbetare.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan välja att ha din APL i närområdet till din hemort och undervisning sker på vår anläggning Uddetorp i Skara. Det kan även förekomma studiebesök på odlingar, trädgårdsanläggningar, parker handelsträdgårdar i närområdet.

Studieform

Lärlingsutbildning - 70% APL och 30% distansstudier med platsbundna träffar

Studietakt

100%

Kurser - 800 poäng

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis

Studieperiod

2023-09-04 - 2024-06-07

Ansökningsperiod

2023-04-15 till 2023-05-15

Sara Bengtzelius

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-14 16:13