Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biologisk mångfald – inventering av blommor och pollinerande insekter

En humla sitter på en rödklöverblomma med gräs i bakgrunden

De naturliga ekosystemen försvinner och den biologiska mångfalden minskar till följd av ökad exploatering av vår natur. Minskningen av antalet arter och pollinerande insekter har blivit ett globalt miljöproblem. Vårt arbete med att systematiskt inventera blommor och pollinerande insekter är ett steg mot att på sikt kunna öka den biologiska mångfalden där vi står och skapa en bättre miljö för de arter som finns.

Om projektet

När naturen själv får bestämma gror en salig blandning av träd, buskar och växter som djur och insekter kan leva i symbios med. Allt detta bildar ett naturligt ekosystem. När vi anlägger åkermark, tar ned träd och börjar bearbeta jorden påverkar vi de naturliga ekosystemen. Trots att man driver sin verksamhet efter konstens alla regler har alla typer av lantbruk och skogsbruk alltid en påverkan på djur- och naturliv. Anlagd åkermark innebär till exempel att man plockar bort träd och buskar som vuxit fram på naturlig väg och ersätter dem med ensartade odlingar. Det kan leda till att pollinerande insekter och andra insekter inte längre trivs på platsen eller att de vilda djurens naturliga flyktvägar störs. Minskningen av pollinerande insekter är konstaterad sedan länge på många platser på jorden och är ett globalt miljöproblem som behöver adresseras här och nu. Matproduktionen är helt beroende av att det finns pollinerande insekter.

Därför försöker Naturbruksförvaltningen göra vad vi kan för att gynna den biologiska mångfalden vid alla våra skolor och för att sprida information om detta till våra elever, studerande, personal och lantbrukare i regionen. Vi har ett kontinuerligt arbete för att gynna och följa upp den biologiska mångfalden på och kring våra åkrar. Vi planterar blomsterremsor i kanten av våra fält för att gynna pollinerande insekter och buskage runt brunnar för att skapa en bättre miljö för fågelliv. Vi inventerar också pollinerande insekter på fasta platser med ett visst intervall. Några års inventering har visat en viss nedgång i antalet pollinerande insekter och därför har vi nu också börjat inventera blommor. Detta ger oss förmodligen en bättre helhetsbild av vilka blommor som växer var och samspelet mellan pollinatörer och blommor. Med hjälp av den informationen kan vi sen ta bättre beslut kring skötseln av våra marker. Skötseln av insådda blomremsor, ”naturligt” blommande dikeskanter och insådd klövervall ska kunna anpassas för att inte missgynna pollinerande insekter samtidigt som åkrarna kan fortsätta producera mat även på lång sikt.

Vad vi förstått är arbetet med att inventera både pollinatörer och blommor på ett så systematiskt sätt som vi gör tämligen unikt i Sverige. Vi hoppas kunna bygga upp dataunderlag som även kan inspirera och användas av andra aktörer.

PROJEKTNAMN

Biologisk mångfald – inventering av blommor och pollinerande insekter

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

PROJEKTSTART

2021-01-01

TIDIGARE PROJEKT

Projektet är en fortsättning på projektet Biologisk mångfald för framtidens naturbruk. Läs mer om det föregående projektet här.

 

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 

Senast uppdaterad: 2022-11-17 15:28