Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Välkommen in i vår gröna värld!

naturbruk

Är det dags att göra gymnasievalet?

Naturbruksprogrammet till för dig som vill kombinera teori och praktik, som älskar ny teknik och som vill skapa minnen för livet under din gymnasietid.

För att läsa hos oss behöver du inte ha några förkunskaper. Vi rustar dig med allt du behöver kunna för att känna dig trygg i rollen som framtidens naturbrukare. Efter studenten är du redo att börja arbeta direkt, starta ditt eget företag eller läsa vidare på högskola. Digital teknik, toppmoderna maskiner, simulatorer och nyrenoverade lokaler gör att du får en modern utbildning som matchar arbetsmarknadens behov.

Klicka dig runt på vår webbplats och upptäck hur vi arbetar i våra naturnära klassrum och varför just naturbruk är rätt väg att gå!

Inriktning (ansökn. kod)

Utgång

Utbildningsplats

Djur (NBDJU)

Djurvårdare - Djursjukvård

Sötåsen

 

Djurvårdare - Djur i butik

Sötåsen

 

Djurvårdare - Djurpark/djurträning

Sötåsen

 

Arbete med hund

Sötåsen

 

Hästskötare – ridning

Sötåsen & Axevalla

 

Hästskötare – trav

Sötåsen & Axevalla

  Hästskötare – islandshäst Sötåsen & Axevalla
     

Lantbruk (NBLAN)

Maskin & växtodling

Uddetorp

 

Maskinteknik

Uddetorp

 

Lantbruksdjur

Sötåsen

 

Växtodling & djurhållning

Sötåsen & Uddetorp

     

Skog (NBSKO)

Skogsmaskinförare

Svenljunga

 

Skogsmaskinservice

Svenljunga

 

Skogsvårdare

Svenljunga

 

Jakt & Viltvård

Svenljunga

 

Naturguidning

Svenljunga

 

 

 

Trädgård (NBTRA)

Ekologisk grönsaksodling

Sötåsen

 

Trädgårdsdesign

Sötåsen

Ansökan
Du söker enklast via din hemkommuns webbaserade antagningssystem. Kontakta din SYV för att få inloggningsuppgifter och ytterligare information. Du kan söka till flera skolor eller till flera inriktningar på samma skola. Rangordna då dina val i första, andra, tredje hand och så vidare.

Du kan söka till och med höstterminen det år du fyller 19 år. Sök senast 1 februari varje år.

Behörighet
Du behöver ha slutbetyg från grundskolan med lägst betyget "E" i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt i fem andra ämnen.

Omval senast 15 maj 
Du som sökt något annat program i gymnasieskolan gymnasieprogram och ångrat dig är du välkommen att göra omval till naturbruksprogrammet senast 15 maj varje år. Omvalsperioden pågår mellan 15 april och 15 maj, du ändrar din ansökan via din hemkommuns webbaserade antagningssystem

Osäker på om du är behörig?
Om du är osäker på om ditt slutbetyg kommer att göra dig behörig kan du söka fler program på samma skola. Till exempel naturbruksprogrammet, programinriktat val eller yrkesintroduktion

Om du saknar betyg för att vara behörig till naturbruksprogrammet kan du söka något av följande två introduktionsprogram:

Programinriktat val (IMVNB)
Du som inte är behörig till naturbruksprogrammet kan söka naturbruksutbildning i form av programinriktat val sk IMVNB. Det innebär att du läser naturbrukskurser samtidigt som du läser grundskoleämnen för att bli behörig till naturbruksprogrammet. Meningen är att IMVNB ska leda till att du blir antagen på naturbruksprogrammet under din gymnasietid. Utbildningen erbjuds på samtliga skolor i mån av plats.

BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ATT SÖKA IMVNB
Betyget godkänd i svenska, engelska och/eller matematik samt ytterligare tre/fyra ämnen. Totalt minst 60 poäng. Dessutom måste du vara obehörig till naturbruksprogrammet.

SÅ SÖKER DU IMVNB
Du söker till IMVNB på samma sätt som vid ansökan till naturbruksprogrammet, men med egen ansökningskod.

Yrkesintroduktion (IMYNB)
Du som saknar godkända betyg för behörighet till naturbruksprogrammet kan söka yrkesintroduktion. Du får då en yrkesinriktad utbildning. Meningen är att utbildningen ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda till studier på programinriktat val (IMVNB)  eller på naturbruksprogrammet. Utbildningen erbjuds på samtliga skolor i mån av plats. Elever från grundsärskolan kan söka till yrkesintroduktion. Hemkommunen gör då en bedömning av elevens möjligheter att klara av utbildningen. 

BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ATT SÖKA IMYNB
Du måste vara obehörig till naturbruksprogrammet.

SÅ SÖKER DU IMYNB
Du lämnar din intresseanmälan för yrkesintroduktion på samma sätt som när du söker till naturbruksprogrammet, men med egen ansökningskod. Yrkesintroduktion anordnas individuellt. Det innebär att din ansökan kan jämföras med en intresseanmälan och urvalet till utbildningen görs genom en individuell bedömning. Antagningen till yrkesintroduktion sker i samverkan mellan din hemkommun och antagningsenheten.

OSÄKER PÅ BEHÖRIGHETEN? 
Om du är osäker på om ditt slutbetyg kommer att göra dig behörig till naturbruksprogrammet, programinriktat val (IMVNB) eller yrkesintroduktion (IMYNB) kan du söka flera program på samma skola. 

Naturbruksförvaltningens ambition är att du som elev ska möta en skola som ligger i den absoluta framkanten inom de gröna näringarna.

Våra skolor erbjuder dig unika utbildningsmiljöer som de senaste åren moderniserats genom stora investeringar och satsningar. Hos oss läggs det stor vikt på att pedagogik, maskiner och utrustningar skall ligga i framkant, vilket leder till att du som elev når höga studieresultat.

Biologi och teknik
Inom naturbruksprogrammet är Biologi och Teknik huvudämne, tillsammans med våra unika möjligheter till praktiska övningstillfällen bygger vi en framgångsrik utbildning. Genom tydlig ämnesintegration och anpassad utbildning, där du som elev är delaktig i formandet av din utbildning, får du med hjälp av lärare och personal möjlighet att utveckla både kunskaper och sociala förmågor som förbereder dig för både studier och fortsatt yrkesliv. Våra naturbruksskolor har ett mycket nära samarbete med dina blivande arbetsgivare både via APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får möjlighet att använda dina nyvunna kunskaper i praktiken på en arbetsplats samt genom våra yrkesråd som försäkrar att du läser en utbildning med behov av arbetskraft i framtiden. Våra förhoppningar är att ta vara på all din potential som elev och ge dig de bästa förutsättningarna att utvecklas som individ i vår skola. Välkommen till skolor med siktet på framtiden.

Öppna dokumenten nedan för att se kurser och poängfördelning för respektive inriktning och yrkesutgång.

Programöversikt Naturbruksprogrammet Skog (Svenljunga).
Programöversikt Naturbruksprogrammet Trädgård (Sötåsen).
Programöversikt Naturbruksprogrammet Lantbruk (Uddetorp).
Programöversikt Naturbruksprogrammet Lantbruk (Sötåsen).
Programöversikt Naturbruksprogrammet Djur (Sötåsen).
Programöversikt Naturbruksprogrammet Djur - yrkesutgång Häst (Axevalla).


I Gymnasiegemensamma ämnen ingår svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, historia samt idrott och hälsa.

Programgemensamma karaktärsämnen omfattar biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Inriktningsämnen är de kurser som ingår i den valda inriktningen (skog, djur, lantbruk eller trädgård).

Programfördjupningar är ett block med kurser som är inriktade mot den yrkesutgång du väljer. 

För gymnasiebehörighet till naturbruksprogrammet krävs 
godkända betyg i: Svenska eller svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och minst fem andra ämnen från grundskolan.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
I alla inriktningar ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Den görs oftast på ett företag eller organisation inom den inriktning du valt. För många innebär APL-en kontakter som leder till jobb efter utbildningen.

Läsa vidare på högskola
På naturbruksprogrammet erbjuds du kurser som ger grundläggande eller särskild behörighet till högskolan. Vissa av skolorna erbjuder möjlighet att läsa in naturvetenskaplig behörighet.

Senast uppdaterad: 2018-06-25 14:16