Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elev och vårdnadshavare

elev

Nedan har vi samlat nyttiga länkar för dig som är elev hos oss eller vårdnadshavare för elev.

Sjukanmälan

Alla skolor
Telefonnummer

Växel

Naturbruksförvaltningen
Telefonnummer
Läsårstider 2019/2020
14 augusti Höstterminsstart
28 oktober - 1 november Höstlov
21-22 november Lovdagar
20 december Höstterminsavslutning
8 januari Vårterminsstart
10-14 februari Sportlov (v.7)
6 mars Lovdag
9 mars Lovdag
6-14 april Påsklov (v.15)
21-22 maj Lovdagar
12 juni Student och terminsavslutning

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det är viktigt för oss att vi får information om brister i undervisningen eller i skolans verksamhet för att kunna åtgärda dessa så snart som möjligt.

Om du har klagomål på utbildningen ska du vända dig till skolan enligt de tre stegen nedan:

1. Vänd dig i första hand till skolan.

Kontakta mentor, lärare eller annan berörd personal vid din skola. Den person du kontaktar ansvarar för att utreda klagomålet och vidta åtgärder, eller lämna klagomålet vidare till rektor.

2. Om berörd personal inte kan lösa problemet, eller om du inte är nöjd, ska du vända dig till rektor på din skola. Rektor utreder klagomålet och vidtar lämpliga åtgärder.

3. Om personal/rektor inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd så ska du kontakta naturbruksförvaltningen. Förvaltningschef ansvarar för utredning och åtgärder. 

Du kontaktar naturbruksförvaltningen genom att maila ditt klagomål till förvaltningschefen, Yvonne Kjell, eller skicka ditt klagomål per post till:

Naturbrukskansliet
Regionens Hus
541 80 Skövde

Ditt klagomål diarieförs, och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot det. Du har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på klagomålet.

Hur Naturbruksfövaltningen arbetar med flytt av elev som har undervisnings- och boendestöd.

Kartläggning av stödbehov
Vi börjar alltid med en kartläggning där elevhälsan – i form av specialpedagoger, kuratorer, och psykologer – på avlämnande skola för en dialog med elevhälsan på den skola som ska emot eleven. Elevhälsan tillsammans med rektorer på respektive skola identifierar och kartlägger stödbehovet hos varje enskild elev i dennes nuvarande undervisningssituation samt hur vi som huvudman kan säkerställa detta behov.

Personligt möte
Efter att kartläggningen är klar sker ett möte med vårdnadshavare och elev eller enbart med elev om eleven är myndig. I det mötet samtalar vi kring det stöd och behov som vi kan erbjuda eleven på mottagande skola. Vi gör alltid vårt yttersta för att möta varje enskild individs behov för en kvalitativ undervisning.

Senast uppdaterad: 2019-06-25 16:14