Hovslagare

Hovslagarelev sitter ned bredvid islandshäst och håller upp hästens framhov

Studieperiod

26 augusti 2024 – 22 januari 2027

Studietakt och studieform

Helfart, skolförlagd till Skara och Axevalla Hästcentrum

Vill du arbeta professionellt som yrkesverksam hovslagare, kunna ansöka till Jordbruksverket om en godkänd behörighet och även avlägga branschens gesällprov, då har vi utbildningen för dig!

Om utbildningen

BYS hovslagarskola i Skara är Sveriges äldsta hovslagarskola med anor från 1700-talet. Först i Sverige att bli certifierad av EFFA, den Europeiska hovslagarfederationen (European Federation of Farriers Association).

Här utbildar du dig i "hjärtat" för svenskt hovslageri, i en miljö som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär. Utbildningen är utvecklad i nära samarbete med branschen, internationellt konkurrenskraftig forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utbildningen bedrivs i smedjan på Axevalla Hästcentrum samt i den gamla hovslagarskolans lokaler på Veterinärkliniken i Skara. De praktiska och teoretiska skolförlagda delarna utgör hälften av utbildningstiden (60 veckor). Utbildningen omfattar alla förekommande moment som hovslagaren arbetar med. Den studerande får rätt hjälp med att ergonomiskt anpassa verktygen, får pröva på olika metoder för verkning, olika fabrikat av skor samt metoder för skoning, hovsjukvård/sjukbeslag.

De teoretiska föreläsningarna sker i samverkan med erfarna veterinärer. Skolan har också en kundkrets bestående av olika typer av hästar knuten till sig. 

Utbildningsinnehåll

Kurser

 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Examensarbete
 • Föl och unghästar
 • Fördjupad hästkunskap
 • Företagande och affärsplan
 • Hovvård 1
 • Hovvård 2
 • Hovvård 3
 • Hovvård 4
 • Smittskydd och lagstiftning
 • LIA – Lärande i arbete, 4 kurser

LIA – lärande i arbete

De skolförlagda delarna varvas med LIA (Lärande i arbete) som utförs hos yrkesverksam hovslagare med lämplig behörighet, kunskap och kompetens. Utbildingen innefattar 60 veckor LIA fördelat på fyra kurser. De 120 veckorna genomförs sammanhängande förutom tre veckors uppehåll på somrarna mellan årskurs ett, två och tre.

Skolan godkänner din praktikvärd som ska vara yrkesverksam hovslagare som arbetar heltid och har F-skattsedel. Praktikvärden ska också ha någon form av dokumenterat utbildning/lång erfarenhet och gärna vara godkänd hovslagare av Jordbruksverket. Skolan samarbetar nära din praktikvärd och stämmer regelbundet av din personliga utveckling. 


Behörighet

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten innebär att du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

3 månaders yrkeserfarenhet av praktisk hästhantering heltid alternativt 6 månader halvtid. Alternativt dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst fem år.

Reell kompetens

Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.

Antagningsprov

Här testar vi dina kunskaper och färdigheter avseende:

 • Hästhantering – din praktiska förmåga att på ett säkert och vedertaget sätt kunna ”läsa” och hantera hästen
 • Verktygshantering – din förmåga att kunna hantera verktyg i kombination med att ta emot en instruktion
 • FYS-test – din fysiska förmåga att kunna yrkesarbeta som hovslagare

Antagningsprovet kommer att ske under vecka 19.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Prislista

Vi erbjuder skoning och verkning av häst samt utförande av diverse sjukbeslag

Amanda Landenmark

Utbildningsledare

Telefonnummer

Tobias Nilsson

Arbetslagsledare

Telefonnummer

Joakim Sonnabol

Tidsbokning skoning

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer