Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Simulatorcenter – våra virtuella klassrum

En plats för kunskap, erfarenhet och utveckling

Framtiden är här

Nu kan vi köra traktor, skogsmaskin och skördetröska inomhus! På våra naturbruksskolor har vi förutom vanliga maskiner tillgång till toppmoderna simulatorer där vi kan träna på nästan allt som går att göra i en verklig maskin, fast i ett virtuellt klassrum.

På våra skolor finns totalt 34 simulatorer. Varje simulator kan fungera som flera olika maskiner, därför kan du använda dem både som traktor, skogsmaskin, skördetröska, hjullastare, grävmaskin och mycket mer. Det innebär att i våra 34 simulatorer finns totalt nästan 400 virtuella maskiner.

Visste du att…

- Miljöeffekten av en simulator endast är 3 % jämfört med effekten av en verklig maskin. (Källa: tenstarsimulation.com)

- Samtliga simulatorer på våra skolor uppskattas undvika utsläpp motsvarande 1 239 406 kg CO2-ekv per år.

- En simulator är ett pedagogiskt verktyg, de allra modernaste simulatorerna är responsiva och kan instruera dig och ge dig feedback på övningen.

- Utbildningens miljöpåverkan kan minskas med upp till 30 % med simulatorbaserad undervisning. (Källa: tenstarsimulation.com)

Varför simulatorer?

Säkerhet
Att hantera en stor maskin är inte helt lätt för den som aldrig har gjort det förut. Det finns mycket man behöver tänka på och små misstag kan innebära skador på både personer och omgivning. I en simulator kan man lära sig att hantera maskinen helt riskfritt.

Mer träning
Simulatorerna öppnar för mer möjligheter till mängdträning på flera sätt. Vid körning i en simulator kan läraren instruera flera elever samtidigt och eleven har även möjlighet att träna på egen hand. Simulatorerna tar också bort det faktum att flera moment är säsongs- och väderberoende.  I en virtuell värld kan man öva både skörd och sådd året om!

Miljö
En tung maskin drar i snitt åtta liter diesel per arbetstimme. För att lära sig att köra yrkesmässigt krävs cirka 1500 timmars träning. Om en del av de timmarna förläggs i en simulator sparas många liter fossilt bränsle och utsläpp av växthusgaser.

Ekonomi
Genom en satsning på ca 30 miljoner har vi nu nästan 400 virtuella maskiner som är fossilfria, som kan köras hela dagarna året om, inte kräver någon service som aldrig går sönder och som aldrig skadar personer eller miljö. Målet är att satsningen ska göra det möjligt att avyttra 50 av våra fossilberoende fysiska maskiner.

Forskning och utveckling

Simulatorerna skapar ett centrum för kunskap, erfarenhet och utveckling. Inte bara genom att utbilda framtidens naturbrukare, utan också genom att skapa förutsättningar för fortsatt forskning. Just nu arbetar vi tillsammans med forskare från Göteborgs universitet för att validera pedagogiken i simulatorerna. Målet med det är att framtidens simulatorer ska bli ännu bättre pedagogiska verktyg. Våra simulatorcenter gör det också möjligt att låta utbildningarna ligga i framkant genom att ny teknik och nya typer av maskiner snabbt kan bli tillgängliga för elever och studenter.

Senast uppdaterad: 2019-01-29 12:45