Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning för fria utövare: Com.fusion

Fotograf: Daniele Levis Pelusi Unsplash

Är du konstnärligt verksam inom arkitektur, cirkus, dans, design, konst, litteratur eller teater? Är du intresserad av att arbeta med deltagarbaserade processer? Nu utlyser vi tio projekt inom ramen för vårt nya communityprogram Com.fusion. Du väljer själv projektidé och målgrupp du vill jobba med. Sök senast 22 oktober.

Just nu söker vi konstnärer, författare, artister och utövare som vill skapa och leda ett communityprojekt tillsammans med en deltagargrupp. Här får du möjlighet att testa nya idéer och skapa möten med andra utifrån ditt konstnärliga uttryck.  

För att ansöka ska du formulera en idé och vilken typ av communityarbete du är intresserad av att genomföra. Du ska också ringa in en deltagargrupp du vill jobba med. 

Du som antas får ersättning för att arbeta minst 40 timmar i ditt communityprojekt. Vi erbjuder också möjlighet att utvecklas genom fortbildande insatser med externa föreläsare samt genom tät dialog med våra konsulenter inom respektive konstart. Målet är att du ska få en hållbar och långsiktig struktur för ditt arbete. Du förväntas också att utbyta tankar och erfarenheter med de andra Com.fusiondeltagarna för ett gemensamt delande.

Vad menar vi med communityarbete? 

Communityarbete är ett sätt att jobba, där du som professionellt verksam kulturutövare initierar arbetet och söker upp eller sätter samman en deltagargrupp. Din konstnärliga och kreativa kompetens är basen, när du sedan guidar och inspirerar deltagarna. Din roll innebär också att skapa rum för inflytande och delaktighet, där deltagarna är med i de konstnärliga valen, i öppna och demokratiska processer. Deltagargruppen kan vara en del av civilsamhället och vara knuten till en plats eller till ett specifikt sammanhang.  

Ett communityarbete kan utgå från en plats, en grupp/målgrupp, ett tema eller en specifik fråga du vill belysa. Grunden är en önskan att skapa möten utifrån ett konstnärligt uttryck, och att samtidigt lyfta angelägna frågor, berättelser, människor, platser eller sammanhang. 

Upplägg, tidsplan och ersättning 

Du som blir antagen ska arbeta 40 timmar effektiv tid med din deltagargrupp. Utöver detta ingår att du etablerar kontakt med din målgrupp, planerar arbetet, utarbetar idé och metod samt efterarbete och dokumentation. Du planerar och lägger upp din arbetstid själv, november 2021–juni 2022.

Du som blir antagen ska också delta i tre obligatoriska fortbildningsträffar som vi arrangerar för alla tio som antagits. Träffarna sker den 16 november, 23 februari och 24 maj. Du ska också aktivt dela erfarenheter och metoder i nätverket.

En ersättning utgår på 25 000 kronor på faktura, per projekt.

Vem kan söka? 

Fria utövare inom arkitektur, cirkus, dans, design, konst, litteratur eller teater. Du som söker ska vara professionellt verksam i Västra Götaland. Du behöver vara nyfiken på communityarbete och deltagarbaserade arbetssätt, men behöver inte ha arbetat med det tidigare. 

Ansökan, urval och kriterier

Ansökan ska innehålla följande 

  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, kommun, telefonnummer, e-postadress
  • CV
  • Länkar till tidigare arbete (max två)
  • Övrigt (Kort info om till exempel allergier eller annat vi behöver känna till.)

I ansökan behöver du också besvara följande frågor: 

  • Inom vilket konstartsområde är du verksam?
  • Vilken deltagargrupp arbetar du med/kommer du att arbeta med?
  • Beskriv din idé kopplad till din deltagargrupp.
  • Varför är din idé viktig? (Syfte? Mål?)
  • Kan du vara med på alla tre fortbildningstillfällen den 16 november, 23 februari och 24 maj?

Skicka in din ansökan via mail senast den 22 oktober till: linn.gall@vgregion.se  

Besked om antagning ges i första delen av november. 

I urvalet tittar vi på sökandes motivering, projektets genomförbarhet och relevans i förhållande till målgrupp. Vi kommer också att ta hänsyn till att få en jämn fördelning av antagna mellan konstarterna.  

Om Com.fusion 

Com.fusion är ett nytt konstartsövergripande communityprogram som Förvaltningen för kulturutveckling startar hösten 2021. Här vill vi samverka, lära av varandra, skapa nya nätverk, främja konstartsövergripande projekt och skapa långsiktiga strukturer. 

Kontakt

För frågor kring Com.fusion kontakta danskonsulent Anna Åkerström anna.akerstrom@vgregion.se

I projektet Com.fusion ingår även

Linn Gall, konsulent samtida konst, arkitektur, form och design 
Lotta Eldh, konsulent teater 
Karin Skierus, konsulent cirkus 
Therese Ytter, konsulent litteratur 
Tina Andersson, konsulent dans  


Senast uppdaterad: 2022-01-05 11:25