Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk inom kultur och konstarter

Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs stad samordnar tillsammans ett nätverk som består av arkitektur- och designpedagoger. 
Det är arkitekter och designers med kompetens att ha en dialog om den byggda miljön och involvera barn och unga i designprocessen. 

Nätverket träffas vid flera tillfällen varje år. Vid dessa träffar får deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter från genomförda projekt, öka sina kunskaper om olika metoder och diskutera aktuella frågor inom fältet.

Mania Teimouri

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Välkommen att bli en del av sticknätverket i Västra Götaland!

Om du bor i Västra Götaland och är stickintresserad är du hjärtligt välkommen till vårt sticknät. Nätverket är ett forum där vi ger och får idéer av varandra. Vi skickar ut ett nyhetsbrev och bjuder in till utflykter med sticktema. 

Mer information om Sticknätverket

Anmäl dig till Maria Claesson. 

Maria Claesson

Länshemslöjdskonsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Välkommen till ett nätverk för dig som på något sätt arbetar med ung, inom offentlig sektor eller ideell kultursektor. Med workshops, kurser och erfarenhetsdelning vill vi skapa intresse och möjliggöra för fler att jobba med ungt arrangörskap. Ambitionen är att man som vuxen ska bli bättre på att bemöta och ta till vara på ungas engagemang - och på så sätt stärka ungas möjligheter att ta plats och utveckla kulturlivet.

Nätverket ses cirka fyra gånger per år och träffarna sker omväxlande fysiskt och digitalt.

Vill du gå med i nätverket?
Anmäl dig till ernesto.romero.escobar@vgregion.se

Ernesto Romero Escobar

Konsulent arrangörsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Träslöjdsnätverket är en plattform för slöjdare i Västra Götalandsregionen. Syftet är att fungera som en mötesplats där medlemmarna kan utvecklas genom att utbyta kunskap och erfarenheter. Nätverket används också för sprida information om vad som är på gång inom träslöjden.

Mer information om Träslöjdsnätverket

Joakim Lilja

Länshemslöjdkons
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Är du artist, pedagog, arrangör eller annan aktör med intresse för cirkus? 
Genom kontaktnätet för cirkus kan du få riktade utskick om utlysningar, satsningar, kurser och turnéer samt möjlighet att bredda ditt eget kontaktnät och hitta nya ytor för samarbeten. 

För att gå med i kontaktnätet, kontakta cirkuskonsulent Karin Skierus. 

Karin Skierus

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Förvaltningen för kulturutveckling är en plattform för fem nätverk för musikarrangörer. Med vår specialistkompetens inom de olika genrerna kan vi ge stöd och information. Vi delger arrangörerna vad som sker regionalt, nationellt och internationellt samt bistår med rådgivning och vägledning. Vid regelbundna arrangörsträffar förmedlar vi kunskapsutbyten och erbjuder fortbildning. Genom upprättande av programråd vill vi medverka till ökat samarbete mellan föreningarna till exempel kring gemensamma turnéer. Vårt syfte är att inspirera till fortsatt verksamhet och samtidigt öka professionalismen inom arrangörsleden i Västra Götaland.

Vill du delta i något av nätverken? Kontakta kontaktpersonen för respektive nätverk!

Kammarmusik i Väst

Richard Sandblom
richard.sandblom@vgregion.se

Blues i Väst

Torbjörn Eliasson
torbjorn.eliasson@vgregion.se

Nätverket Jazz

Chinaski Nymark
chinaski.nymark@vgregion.se

Nätverket Folk- och Världsmusik

Emma Johansson
emma.v.johansson@vgregion.se

Nätverket Populärmusik

Jonathan Björk (fl)
jonathan.bjork@vgregion.se

Chinaski Nymark
chinaski.nymark@vgregion.se

Jobbar du som filmpedagog på en kulturskola i någon av Västra Götalands kommuner? Saknar du kollegor att bolla dina specifika frågor med kring upplägg av filmlektioner, tips om övningar och material, men också inspiration, tips och kompetensutveckling?

Då har vi precis startat upp nätverket för dig! Vi samlas ett par gånger per termin, dels för kollegialt utbyte men också för fortbildning och planering av gemensamma aktiviteter. Låter det intressant? kontakta oss!

Sanjin Pejkovic

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Arbetar du som danspedagog eller danslärare i någon av Västra Götalands kommuner? Då är det här nätverket till för dig!
Nätverket har en grupp på Facebook där vi medlemmar delar kunskap och erfarenhetsutbyter, tipsar varandra om forskning, fortbildningstillfällen, vikariat, tjänster, projekt, arbetsmiljöfrågor, föreställningar etcetera. Förutom den digitala plattformen anordnar vi en till två fysiska dansträffar per år.

Förvaltningen för kulturutveckling driver nätverket genom Danspoolen. Syftet med nätverket är att det ska vara stärkande och kunna synliggöra oss danslärare och danspedagoger i Västra Götaland.

Vill du vara med i nätverket?
Be om medlemskap via Danspoolen på Facebooksidan Danslärare VG-regionen | Facebook

Välkommen!

Nätverket vänder sig till yrkesverksamma teater- och dramapedagoger som jobbar med barn och unga, i Västra Götalandsregionen. Här diskuterar vi gemensamma utvecklingsfrågor, samarbeten och fortbildningsbehov inom teater- och dramapedagogik. 

Har du frågor - Lotte Eldh, konsulent teater. 

 

Ann-Charlotte Eldh

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Du är välkommen att delta i nätverket för communitydans, som danskonsulenterna på Förvaltningen för kulturutveckling driver i samarbete med DIS, Dans i Stockholms stad och län. Vi håller nätverksträffar regelbundet, både i Göteborg och i Stockholm. Vid träffarna i Stockholm brukar vi utlysa några resebidrag, som du som bor i Västra Götaland kan söka, för att fler ska få möjlighet att delta. Nätverket för communitydans samlar danskonstnärer som arbetar med communitydans som metod, eller som är nyfikna på att börja. Syftet med nätverket är bland annat att utbyta och stärka erfarenheter, lyfta communitydansfältet och sprida information om olika projekt.

Anna Bäckvall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Webbinarierna är till för dig som arbetar med publikutveckling på olika sätt - institutionschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, producenter och programläggare. Vi arrangerar tre till fyra webbinarier per år, med svenska och internationella gästföreläsare.  

Publiken i fokus

Alla Västra Götalandsregionens 49 kommuner har en kommunal kontaktperson som kallas för kommunal samordnare. Det är den kommunala samordnaren som tillsammans med kommunens kulturombud/barn- och ungdomskulturgrupp ska fördela de regionala medlen och samordna kulturaktiviteter så att det kommer alla barn och unga i kommunen till del. 

Två gånger om året träffas de kommunala samordnarna i regionen. Det är barn- och ungakonsulenterna på Förvaltningen för kulturutveckling som är sammankallande. Nätverksträffarna är till för kompetensutveckling; att utbyta erfarenheter, att få och ge inspiration. Innehållet i träffarna formas efter behov och önskemål från samordnarna och Regionteater Väst via en arbetsgrupp, där deltagandet roterar.

Jonna Börjesson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Åsa Jansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Syftet med nätverket är att skapa ett gemensamt forum för diskussion, idéutbyte och samverkan och därmed söka stärka förutsättningarna för litterära arrangörer att verka i regionen. Nätverket är öppet för alla som arrangerar litterära program - så som litteratur- och poesifestivaler, bokmässor och kulturföreningar.

Är du intresserad av att medverka eller vill veta mer? Kontakta Therese Ytter.

Therese Ytter

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan) består av folkhögskolor och kulturinstitutioner i Västra Götaland. Samarbetet skapar växelverkan mellan folkbildning och kultur.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter här

Festivalplattformen delar relevant information, anordnar fortbildningstillfällen och nätverksträffar. Syftet är att tillhandahålla mötestillfällen och kontaktnät för festivalarrangörer som i sin verksamhet ofta är solitärer, och kanske inte har en löpande verksamhet. Kulturarrangörer av festivaler och festivalliknande evenemang i Västra Götaland är välkomna att ansluta sig. Det finns inga begränsningar vad gäller konstarter eller genrer.

För att gå med, kontakta Carita Forslund. 

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Arbetar du med publik konstverksamhet i en organisationsform av något slag? Anordnar du/ni utställningar och konsthändelser ute, inne, i skogen, i stan, i konsthall, på museum, i ideella eller offentliga organisationer? Här är ditt nätverk! Målet är att skapa en plattform för diskussioner kring teman, erfarenhetsutbyten och möjligheter att hitta varandra för samverkan. Nätverket träffas cirka tre gånger per år.

Kontaktperson Camilla Alexandersson, konsulent samtida konst, arkitektur, form och design. E-post:camilla.alexandersson@vgregion.se

Det regionala nätverket ”Möte med MIK (MMM)” drivs av Förvaltningen för kulturutveckling och består av cirka 50 personer och 20 olika organisationer i Västra Götaland. Här möts personer som på olika sätt har ett uppdrag av sin organisation att utveckla eller förstärka diverse MIK-kompetenser för sina respektive målgrupper. Nätverket innefattar praktiker, forskare, pedagoger, utvecklare inom skola, bibliotek eller mediepedagogik samt tjänstepersoner på förvaltningar.

Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte för medlemmarna och en plattform för samverkan. Genom att delge varandra de olika verksamheternas aktuella aktiviteter och de utmaningarna som finns i respektive område förstärker alla medlemmar den egna omvärldsbevakningen. Det leder till en ökad kunskap om MIK-området i Västra Götaland och kan därmed bidra till fortsatt stärkt utveckling och i bästa fall visionärt tänkande.
Målsättningen är också att öka kompetensen för nätverkets olika målgrupper genom att bjuda in till de av nätverkets arrangerade aktiviteter och/eller varje organisations enskilda arrangemang.

Nätverket träffas två gånger per termin.
Ett seminarium eller workshop arrangeras varje termin, där både nätverkets medlemmar samt deras olika målgrupper, såsom pedagoger, bibliotekarier, forskare och andra, är välkomna att delta.

Nätverket har en lång historia och startade redan 2000 som ett informellt nätverk under namnet Möte med Media men gruppen bytte namn under 2015 för att vidga nätverket.

Kontakta Pia-Marie Wehrling om du vill gå med i nätverket.

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-24 14:24