Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

CLIC - hållbara modeller och innovativa lösningar

Stenar vid en sjö.

Ett hållbart brukande av kulturarvet är en positiv kraft för samhällsutvecklingen. Genom att arbeta tvärvetenskapligt med återbruk, cirkulära modeller och social hållbarhet kommer projektet CLIC skapa nya metoder och innovativa lösningar för hållbar utveckling med fokus på kulturarv.

CLIC är ett Horizon2020-projekt som initierats av Europeiska kommissionen och som kommer studera övergripande modeller för återbruk av kulturmiljöer och landskap ur ett hållbar utvecklingsperspektiv. De platser som idag pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla blir allt fler vilket innebär också att kostnaderna för underhåll och återbruk ökar. Samtidigt skapar dessa miljöer värden ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

 • Hur kan man utveckla modeller för ekonomiskt hållbara investeringar i kulturmiljöer?
 • Hur kan återbruk av kulturmiljöer och landskap bidra till ekologisk hållbarhet?
 • Vilka effekter har kulturarvet för den sociala hållbarheten?

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt

CLIC är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om nya, cirkulära finansierings-, affärs- och styrningsmodeller för återanvändning av kulturarv och landskap. Modellerna utgår från ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt perspektiv.

Inom CLIC finns en tvärvetenskaplig forskargrupp från ekonomiska-, kulturella- och samhälls-discipliner som ansvarar för forskningen. Det finns också fyra platser som fungerar som testområden för case studies inom projektet. Västra Götaland är ett av dessa fyra testområden och ingår i projektet genom Förvaltningen för kulturutveckling. 

Resultatet av projektet kommer att vara:

 • Nya metoder och verktyg för att värdera kulturarvet och landskap för återanvändning.
 • Innovativa sätt att återanvända kulturarv i ett framtida cirkulärt samhälle.
 • Nya cirkulära affärs- och finansieringsmodeller för kulturarv och landskap som skapar lokala arbetstillfällen och stärker en lokal ekonomi.

Samverkan är nyckeln

I Västra Götaland kommer vi att fokusera på hur ökad samverkan mellan samhällssektorer, olika samhällsnivåer och mellan offentliga, privata och idéburna aktörer kan underlätta att kulturmiljöer används i en hållbar utveckling.

Vi har valt att fokusera på fem industriella kulturmiljöer där vi tror det finns goda förutsättningar att kulturmiljöerna kan bidra till platsens utveckling. Dessa kommer att involveras i kartläggning, metodutveckling och testfasen av projektet. Erfarenheterna från projektet kommer också att implementeras i Västra Götaland.

Följande industrimiljöer har valts ut som testområden i Västra Götalandsregionen;

 • Gustavsfors bruk, Bengtsfors
 • Fengersfors bruk, Åmål
 • Forsviks bruk, Karlsborg
 • Strömsfors bruk, Svenljunga

Samarbetsparter i projektet

CLIC – Circular models Leveraging Cultural Heritage adaptive reuse är ett Horizon-projekt med medel från Europeiska kommissionen som drivs mellan 2017-2020.

Forskare (11 partners)

 • Institute for Research on Innovation and Services for Development (IRISS) (capofila)
 • FacilityLive OpCo S.r.l. (IT)
 • ICHEC Brussels Management School (BE)
 • ICLEI European Secretaritant GmbH (DE)
 • Technische Universiteit Eindhoven (NL)
 • University Collage London (UK)
 • Univeristy of Nova Gorica (SL)
 • University of Portmount Higher Education Corporation (UK)
 • University of Warsaw (PL)
 • Uppsala University (SE)
 • Vienna University of Economics and Business (AT)

Case studies (4 partners)

 • City of Rijeka (HR) – Stad
 • City of Salerno (IT) – Stad
 • Pakhuis de Zwijger Foundation (NL) – Kulturhus
 • Västra Götaland Region (VGR) – Region

Nationaliteter

 • Belgien (BE)
 • England (UK)
 • Italien (IT)
 • Kroatien (HR)
 • Nederländerna (NL)
 • Polen (PL)
 • Slovenien (SL)
 • Sverige (SE)
 • Tyskland (DE)
 • Österrike (AT)

CLIC:s WEBBPLATS

Klicka här för att komma till CLIC:s europeiska webbplats. 

Anders Nilsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vill du vara en del av vår forskning?

I EU-projektet CLIC samlas just nu in mängder av exempel på återbruk runt om i Europa. CLIC är ett Horizon2020 initierat projekt som arbetar med att ta fram cirkulära modeller för investeringar och återbruk av kulturarv. Ta gärna några minuter att svara på vår återbruksundersökning för kulturarv och hjälp vår forskning framåt.

Klicka här för att komma till undersökningen.

 
Save the date 22-23 sept

Se slutkonferensen för CLIC-projektet i efterhand

Välkommen att ta den av den inspelade slutkonferensen av CLIC-projektet, som ägde rum i september 2021. Där presenterades resultatet av tre års arbete med att stärka sambandet mellan återbruk av byggnader och cirkulär ekonomi.


Senast uppdaterad: 2022-09-08 14:30