Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Platsutveckling

Platsutveckling är en process för dig som vill stärka den plats du bor eller verkar på. Ett framgångsrikt sådant arbete bygger på långsiktig samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle. På dessa sidor har vi samlat insikterna från en lång rad satsningar i Västra Götaland. Här hittar du bland annat vår metod för platsutveckling.

Kanske ser ni utmaningar som ni behöver hitta lösningar på? Kanske har ni möjligheter som inte tas till vara på fullt ut? Att utveckla en plats kräver bred samverkan och långsiktighet. De som lyckas bäst är de platser där föreningsliv, näringsliv och kommunen delar samma målbild och bidrar med sin kompetens och resurser i ett långsiktigt och organiserat samarbete.

Se en film om platsutveckling

Filmer och illustrationer på dessa sidor är framtagna med stöd av Tillväxtverket genom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

Metod för platsutveckling

Metoden vi arbetat fram för platsutveckling bygger på en process i sex steg, från förankring till långsiktig organisering. Efter en väl genomförd platsutvecklingsprocess har man åstadkommit en gemensam långsiktig samverkansplattform för fortsatt arbete. Man har också tagit fram en konkret handlingsplan med långsiktiga mål och konkreta aktiviteter.

Tidigare satsningar och projekt

Västra Götalandsregionen har genom åren gjort en rad satsningar på platsutveckling. Syftet har varit att stärka serviceutveckling, kreativa näringar, besöksnäring och gynna samverkan mellan offentlig sektor, kulturaktörer och näringsliv. Över 30 platser i länet har hittills deltagit i olika platsutvecklingsprojekt.

Att platsutveckla en mindre plats är en avgörande faktor för även den större regionala utvecklingen. En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett var man bor i Västra Götaland. Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen och ett område som lyfts fram i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Västra Götalandsregionen har utforskat hur metoder och organisationsformer. Det har resulterat i en egen platsutvecklingsmetod och i handböcker och metodmaterial som riktar sig till dig som arbetar i en region eller lokalt på en plats.

Välkommen att använda materialet och ta gärna kontakt med oss om du vill komma vidare. 

Regional kontakt

Vi arbetar operativt i nära samarbete med platserna. Kontakta någon av oss så hjälper vi dig vidare.


Senast uppdaterad: 2023-09-08 15:28