Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

BeCULTOUR – hållbar besöksnäring som motor för innovation och platsutveckling

Kulturhistoriska miljöer, naturmiljöer och äldre kulturlandskap har stora möjligheter att attrahera besökare och utvecklas till besöksmål. Det finns dock en risk att en ökande turism hotar miljöns värden samt utarmar andra verksamheter och det lokala livet på platsen utanför turistsäsong. Genom BeCULTOUR vill vi därför hitta nya, mer platsspecifika och cirkulära arbetssätt för att utveckla kulturhistoriska miljöer.

BeCULTOUR (BEyond CULtural TOURism) är ett projekt inom EUs forskningsprogram Horizon 2020 och Västra Götaland är en av sex pilotregioner i projektet. Vi har valt att fokusera på industrihistoriska besöksmål och vårt arbete kommer att fokusera specifikt på Rydal i Marks kommun och Forsvik i Karlsborgs kommun.  

Minskat beroende av besöksnäringen 

Tillsammans med de ingående forskarna ska vi göra avancerade analyser av besökare, trender och utvecklingspotential för att långsiktigt stärka dessa orter – bortom ren besöksnäring. Liksom projektnamnet antyder kommer dessa att sträcka sig bortom rena turistiska utvecklingsplaner och arbeta för att andra verksamheter och näringar som kan dra nytta av platsens turistiska värden kan utvecklas som ett komplement till besöksnäringen. Genom dessa insatser ska platserna kunna utveckla en mer robust ekonomi som inte blir lika beroende av besöksnäringen.  

Långsiktiga utvecklingsplaner 

Resultatet från projektet är långsiktiga utvecklingsplaner för de ingående platserna som även innefattar förslag till finansiering av insatserna. För de utvecklingsstrategier vi tar fram ska vi försöka hitta finansiering via bland annat EU-fonder. Det kommer också att vara en möjlighet att utveckla innovationer och innovatörer på platserna som kommer att kunna delta i ett större Europeiskt hackaton i Bryssel 2022.  
 
Vi kommer att arbeta genom medskapandeprocesser och bygga utvecklingen tillsammans med de aktörer som redan finns på platsen. Genom BeCULTOUR hoppas vi få ny kunskap och sprida våra erfarenheter inom hållbar besöksnäring till andra partners i projektet. Många av de övriga parterna i projektet har vi redan lärt känna genom projektet CLIC, men en ny kontakt är den europeiska organisationen ERRIN där VGR redan är medlemmar men där vår förvaltning inte varit så aktiva hittills.

Projektgruppen består av: 
 
Björn Ohlén, Kulturutveckling - projektledare 
Johan Tranquist, Karlsborgs kommun – projektledare Forsvik 
Christina Shearer, Projektledare Rydal 
Henrik Olsson, Innovatum Science center, projektpartner 
Rolf Danielsson, Internationellt Vävcenter Sjuhärad, projektpartner 

Läs mer på www.becultour.eu

Fakta om BeCULTOUR

Projektperiod: 2021-2023. 36 månader.

Partners:

BeCULTOUR har 15 partners – både forskningsparter och regioner.
Projektet leds av forskingsinstitutet IRISS i Neapel, Italien som har lång erfarenhet av likande projekt. ERRIN som är ett samarbetsorgan för forskning och utveckling mellan europeiska regioner är också partner. (VGR är medlem i ERRIN). ERRIN har sitt kontor i Bryssel.
ICLEI är en organisation som stödjer regioner och städer som vill arbeta med hållbart utveckling. De ska se till att forskningen kopplar väl till piloternas behov och ska hjälpa oss med utvecklingsplaner.
Iniziativa Cuba är en inkubator och innovationscenter i Italien.
Uppsala Universitet är med som experter på kulturarv och hållbar utveckling samt hur man kan använda reginalfonder för finansiering.
ICHEC är en handelszhögskola i Bryssel med specialisering inom kulturekonomi.
Open University of the Netherlands är en akademiska partner som vi inte arbetat tillsammans med tidigare.

Övriga pilotregioner i projektet:

Basilicata region Italien: arkeologiska Venosa (fokus arkeologiskt och ruralt kulturarv) 
Aragon region Spanien: Rio Martin Kulturpark (fokus arkeologiskt, religiöst och ruralt kulturarv) 
Larnaca Cypern: Kulturlandskap i Larnaca (fokus Odlingslandskap) 
Vojvodina regionen Serbien: Byarna Bae, Sremski och Irig (fokus Kulturellt, religiöst och natur och kultuarv) 
Nord-Östra Rumänien: The Route of Stephan the Great (fokus Religiöst kulturarv och naturarv) 

Jan Johansson

Enhetschef Kulturmiljö
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-09 13:02