Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Natur- och kulturmiljö

Vi arbetar med förebyggande och konsultativa insatser inom kulturmiljö och naturmiljö. Syftet är att slå vakt om natur- och kulturarvet i regionen och samtidigt bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete.

En stor del av den regionala verksamheten består av utvecklings- och processtöd till kommuner och andra aktörer. Insatserna kan vara enstaka såväl som löpande under längre tid. Verksamheten bidrar med kompetens inom metod och vägval, men också med specialistkunskap inom våra ämnesområden.

Förvaltningen är remiss- och rådgivande instans till kommunerna när det gäller bygglov, planärenden, miljökonsekvensbeskrivningar och fornlämningar samt till länsstyrelsen i olika bidragsärenden. Vi erbjuder även rådgivning och expertkunskap till andra myndigheter, näringsliv, civilsamhället och till enskilda.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Nystart kulturliv

Nu nystartar vi kulturlivet i regionen! Med tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper kan vi tillsammans verka för ett rikt, hållbart och långsiktigt kulturliv. Här har vi samlat flera av de verktyg och stöd vi kan erbjuda för just nystarten.

ikon med brev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om det mesta av det bästa inom inom kulturmiljö, byggnadsvård, arkeologi, konservering, naturvård, pedagogik, utställningar och slöjd? Eller regionalt utvecklingsarbete inom natur- och kulturarv i Västra Götaland? Prenumerera då på detta nyhetsbrev.

Senast uppdaterad: 2022-02-17 14:23