Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ökade kostnader för e-boklån – folkbiblioteken fick en miljon kronor i stöd

För att stödja folkbiblioteken i regionen och öka allmänhetens tillgång till litteratur gav Förvaltningen för kulturutveckling i december 2020 ett ekonomiskt engångsstöd för utlåning av e-böcker. Stödet gavs till kommuner i Västra Götaland som har haft ökade kostnader för e-boklån under pandemin. Den sammanlagda stödsumman var en miljon kronor.

Pandemin har inneburit en växande utlåning av e-böcker via biblioteken, som har valt att möta den ökade efterfrågan genom att höja gränser för kostnader och antal lån. Andra e-tjänster har också blivit mer efterfrågade, men där betalar biblioteken ett fast pris, så ökad användning ger ingen ekonomisk belastning. E-böcker däremot är förmedlade enligt en accessmodell där kostnaden uppstår vid utlån – ökad efterfrågan ger alltså ökade kostnader.

Förvaltningen gjorde våren 2020 en rundringning bland biblioteken, där de ökade e-bokslånen var ett återkommande tema. Genom e-bokslån har biblioteken kunnat erbjuda relevanta digitala tjänster åt människor i isolering. Däremot har det inneburit ökade och svårkontrollerade kostnader.

Förvaltningen betalade i december 2020 ut sammanlagt en miljon kronor till folkbiblioteken i kommunerna i Västra Götaland. Av dessa fördelas 150 000 kronor jämnt på 49 kommuner (drygt 3 000 kronor per kommun) och 850 000 fördelas per invånarantal (cirka 50 öre/invånare).

Målet med stödet är att minska den ekonomiska bördan för de ökade kostnaderna för e-bokslån. Indirekt blir det även ett stöd till författare och förlag eftersom ersättningen i förlängningen kommer dem till godo.


Senast uppdaterad: 2021-08-27 11:36