Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dokumentation och forskningsprojekt

Vi söker ständigt ny kunskap om västsvensk historia! Hur byggde man? Var bodde man? Hur levde man? Hur blev dagens Västsverige till vad det är idag? Vi är din resurs i lokal- och regionalhistoriska frågor. Vi utför dokumentationer och kunskapsunderlag på uppdrag från olika beställare men vi driver också egna kunskapsprojekt i samverkan med exempelvis länsstyrelsen eller universitetet.

Vi är drivande eller delaktiga i ett flertal olika projekt:

Moderna Västra Götaland – övergripande tematiskt paraplyprojekt om hur Västra Götaland blev det moderna samhälle som det blev. Här finns flera mindre delprojekt såsom inventeringar av dansbanor, företagsägda semesterbyar på Västkusten, studien Från odlingslandskap till rekreationslandskap, Sommarstugan förr och nu eller boken 49 byggnader berättar. Vi har även arrangerat två större seminarier under temat: Framtiden vi byggde - nostalgi eller nutid? 2013 och Kan man leva på Retro? – Modernt kulturarv som utvecklingsfaktor 2015.

Dokumentation av länets hamnkranar - under 2017 har vi genomfört en inventering och dokumentation av länets kvarvarande hamnkranar. Arbetet har resulterat i en rapport och i många diskussioner kring bevarandefrågor som rör dessa landmärken. Läs mer om kranprojektet här.

40 år senare – Forskningsprojekt med fokus på vad som hänt 40 år efter de första byggnadsinventeringarna utfördes. Vad har faktorer som en allt bättre privatekonomi, ett utbrett hobbyrenoverande och allt tuffare krav på energibesparingar satt för spår på bebyggelsen? Klicka här för att läsa mer.

Bondeherrgårdar – Ett projekt vars syfte är att utifrån regionala jämförelser undersöka bondeherrgårdarnas arkitektur och byggnadsstil samt de ekonomiska och sociala förutsättningarna. Projektet tar sin utgångspunkt från å ena sidan böndernas starka ställning och å andra integreringen av Sverige i världsekonomin under första hälften av 1800-talet.  I dess kölvatten kom ett säreget svenskt fenomen nämligen framväxten av något vi valt att kalla ”Bondeherrgårdar”. En hybrid mellan bondeklassens traditionella byggnadskultur och köpmännens och adelns herrgårdar och slott. Projektet ska resultera i en antologi samt en universitetskurs.

Medeltida takstolar – Förvaltningen för kulturutveckling, f.d. Västarvet, har tagit initiativ till att en förstudie gjort kring medeltida taklag i Göteborgs stifts kyrkor. Syftet med snabbinventeringen var att kartlägga antalet kyrkor som har helt eller delvis bevarade taklag från medeltid. Inventeringen består av enklare fotodokumentation och upprättande av ett protokoll för varje kyrka. Rapporten finns att ladda ner via länken nedan. Via inventeringen har kyrkor valts ut för en fullödigare dokumentation. Arbetet går nu vidare med ett större projekt hos Göteborgs stift. Klicka här för att läsa mer om projektet.

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige – Under 2015 och 2016 gjordes en utredning kring klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet inom Västra Götalands och Hallands län. Syftet var att skapa ett underlag för att kunna gå vidare i frågan om att hantera de förändringar som kan hota, skada eller på annat sätt påverka kulturarvet. Arbetet går nu vidare med olika typer av aktiviteter och projekt. Det sker som en del av klimatanpassningsarbetet i länen. Klicka här för att läsa mer om projektet.

Kyrkomåleri – Projektet syftar till uppmärksamma det västsvenska kyrkomåleriet från främst 1700-talet i Göteborgs stifts kyrkor. Vi vill åstadkomma samlad kunskap om det västsvenska kyrkomåleriet och dess betydelse, värde och skick, vilket saknas idag. Inventeringen har resluterat i boken Mellan Himmel och Helvete - Bemålade kyrktak i Götebogs stift 1697-1812. Material från projektet kan också publiceras på stiftets och församlingarnas hemsidor. Klicka här för att läsa mer om kyrkomåleri.

Missionskyrkor i Västra Götaland – Förvaltningen för kulturutveckling, f.d. Västarvet har på olika sätt stöttat ett omfattande investeringsprojekt kring länets missionskyrkor. På initiativ av arkitekt Stig Florén och förre distriktsföreståndaren för Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland, Pär Sandstedt, påbörjades 1997 ett arbete med att inventera missionsbyggnader i Västsverige. Arbetet har resulterat i att cirka 700 missionshus och missionskyrkor inom Västra Götalands län kunnat identifieras och dokumenteras Läs mer om inventeringarna av missionshus och missonskyrkor här.

Bland våra samarbetspartners finns:

Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västergötlands museum, Bohusläns museum, Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stift och Kulturmiljö Halland.

Kontakt

Enhetschef Kulturmiljö
Jan Johansson, 070-659 03 46
jan.johansson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-08-20 15:01