Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är en fornlämning?

Gravar och gravfält, borgar och ruiner, hällristningar och vrak. Här försöker vi reda ut begreppen kring vad en fornlämning är för något.

Många av fornlämningarna i Sverige kommer från förhistorisk tid (cirka 12000 f.Kr. – 1050 e.Kr.) men även lämningar från historisk tid kan anses vara fornlämningar. Det rör sig om lämningar efter människors liv, verksamhet, seder och bruk, men för att klassas som fornlämningar måste de vara varaktigt övergivna.

Exempel på fornlämningar är förhistoriska gravar och gravfält, hällristningar, ruiner efter medeltida borgar, skeppsvrak eller övergivna vägar. Vissa fornlämningar syns inte ovan mark längre; exempel på detta är stenåldersboplatser, förhistoriska åkrar eller kulturlager efter städer eller hamnar.

Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar finns registrerade i ett nationellt fornminnesregister, som Riksantikvarieämbetet ansvarar för. Man kan söka i registret via tjänsten Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida. Klicka här för att komma till Fornsök.


Senast uppdaterad: 2021-08-24 11:18