Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturarvsförvaltning

En man står under ett tak, troligen på en stege. Taket, av träplankor, är rikligt bemålat i blå och röda toner. Mannen sträcker upp en hand och studerar en detalj på taket närmare.

SVK arbetar, tillsammans med exploatörer och projektörer, med övergripande strategier för ett långsiktigt bevarande av kulturella värden inom samhällsutvecklingen.

I samband med stora stadsbyggnads- och exploateringsprojekt kan våra konservatorer med sin kompetens bidra till ett långsiktigt säkerställande och bevarande av kulturhistoriska miljöer. Inför om- och nybyggnationer, exploateringsprojekt och liknande gör konservatorerna analyser och bedömningar av hur kulturhistoriskt värdefulla områden i närmiljön kan komma att påverkas. Efter genomförd besiktning upprättas en plan för hur miljöer och föremål ska kunna skyddas på bästa sätt. I ett tredje steg utför konservatorer, eventuellt i samband med andra kompetenser, de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att kulturella värden bevaras.


Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:52