Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rudersdals rådhus

Bilden visar en stor grå byggnad. Framför byggnaden står en rad bilar parkerade. Byggnaden har stora fönster. Allt är mycket fyrkantigt på byggnaden, endast räta linjer.

Rudersdal rådhus i Holte står inför en restaurering. Mycket av den fasta interiören är ursprunglig och har inte förändrats sedan 1942 då byggnaden stod klar. Arkitekterna Arne Jacobsen och Flemming Lassen ritade både huskroppar, interiör och möblemang. Det går att se att inspiration till stor del hämtades från Gunnar Asplunds rådhustillbyggnad i Göteborg några år tidigare.

I samband med den del av projekteringen som utförs av Varming Tegnestue i Köpenhamn blev Studio Västsvensk Konservering nyligen kontaktat för att bidra med rådgivning om förutsättningarna för att bevara de stora ytor med träpaneler som utgör vägg- och takbeklädnad i de långsträckta korridorerna i byggnadskropp B. Vi har en rad erfarenheter från samtida paneler med liknande problematik.

Korridorernas väggar och tak består av kryssfanerskivor monterade i system där varje panel, eller skiva, i utgångspunkt mäter 66x118 centimeter. Panelerna har björk som exponerad yta och är perforerade med regelbundna 4 millimeter borrhål i räta linjer med 15 millimeter avstånd. De perforerade panelerna är lackerade med två lager cellulosalack. Björken ska enligt arkitektinstruktionerna framstå så ljus som möjligt.

Mörka paneler ska vara ljusa

Drygt sjuttio år av exponering har påverkat panelerna fysikaliskt och visuellt. De upplevs i dag som mörka och dunkla. Dagsljus från fönster i norr och söder absorberas av panelerna i stället för att reflekteras. Upplevelsen av korridorerna är med största sannolikhet inte överensstämmande med arkitekternas intentioner och det ursprungliga resultatet. Skador av olika karaktär bidrar till panelernas nuvarande skick. Dels har solljus påverkat både trä och cellulosalack men sjuttio år av användning som arbetsplats, till stor del i en tid då rökning inomhus var en självklarhet, har också satt sina spår på väggar och tak.

Återskapa lystern

Under en dag i början av februari gjorde SVK en översiktlig besiktning för att få ett begrepp om hur stora arealer som omfattas av problematiken och vilken i karaktär skadorna framstår. Vidare gjordes en serie tester på panelernas transparenta ytbehandling för att finna lämplig och rationell metod för att återskapa panelernas forna lyster.


Senast uppdaterad: 2021-07-15 16:00