Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stenkonservering

En kvinna står utomhus i strålande sol och mäter upp ett stenkors.Bakom henne skymtar blå himmel och gröna träd.

Vår stenkonservator är expert på sten och andra material som betong, gips, keramik och glas. Vi rengör och konserverar skulpturer, gravstenar, arkitekturbunden sten, mosaiker och hällristningar. Arbetet utförs antingen på plats eller i vår stora ateljé.

Utsatt läge

Även något så hårt och till synes hållbart som sten behöver konserveras. Stenföremål som är placerade utomhus påverkas av vårt bistra klimat som bidrar till nedbrytningen. Små sprickor fyllda med regnvatten kan snabbt bli större då kylan kommer, och stenen frostsprängs. Luftföroreningar inverkar skadligt på sten. Framförallt far kalkbundna stensorter illa då de kommer i kontakt med luftburet svavel och ytan omvandlas med tiden till gips. Även lavar som ofta finns på sten är aktiva nedbrytare.

Rengör, täta, laga

Vi rengör och konserverar skulpturer, gravstenar, arkitekturbunden sten och andra keramiska material utomhus, till exempel mosaiker eller puts. Vi gör en besiktning och ett åtgärdsprogram utifrån skadans omfattning och i vilket skick materialet är. Konserveringsåtgärderna kan vara säkerhetslagning (då sprickor tätas för att förhindra vatteninträngning), konsolidering, avsaltning, omfogning eller upplagning av materialbortfall. Byte av sönderrostade förankringsdubb av järn mot nya av syrafast stål är ett annat arbetsmoment som kan ingå. Vi varvar fältarbete med ateljéjobb.

Inventeringar och förvaltarplaner

Vilken kondition har ditt objekt av stenmaterial? Vi utför inventeringar, åtgärdsprogram samt vård- och underhållsplaner för alla typer av föremål och byggnader, offentlig konst eller fornlämningar så som runstenar och hällristningar. Läs mer om detta under samlingsförvaltning


Senast uppdaterad: 2022-02-04 09:13