Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Referensrådet teater – samverkan som resurs

Referensrådet teater startade 2015 på initiativ av teaterkonsulenten på Förvaltningen för kulturutveckling. Rådet består av kultursamordnare från sex av regionens kommuner som träffas ungefär fyra gånger per år. Syftet är bland annat att få en gemensam överblick över kommande utbud och att samverka kring villkoren för teaterområdet i region och kommuner.

Referensrådet teater har planerade träffar ungefär två gånger per termin. Rådets syfte är att lyfta villkoren inom scenkonsten i regionen ur arrangörens och publikens perspektiv – och med fördjupningsarbete och analys relaterat till scenkonstutbudet för barn och unga. Rådet samlas också för att få överblick över kommande utbud där medlemmarna rapporterar om intressanta trender, eller om specifika föreställningar de har sett. 

Mellan träffarna finns Referensrådet som resurs i olika frågor som uppkommer löpande kring scenkonst eller arrangörskap. Medlemmarna kan också stötta teaterkonsulenten i urvalsarbetet kring nya föreställningar för barn och unga till Kulturkatalogen Väst. Här använder man en gemensam arbetsmetod, Önskekvisten. 

Referensrådets medlemmar skiftas för att ge fler möjligheten att vara med i detta stimulerande och utmanande arbete.    

Nuvarande medlemmar 
Ester-Lee Heller, Borås Mia Björklund, Göteborg 
Martin Wahlqvist, Lidköping 
Carola Melo, Mark 
Birgitta Berntson Ärje, Trollhättan 
Thomas Johansson, Vänersborg 

Sammankallande: Lotta Eldh, konsulent teater, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen 

Om medlemmarnaEster-Lee Heller
I mitt uppdrag som kultursekreterare barn ingår att samordna barnkulturverksamheten i Borås stads kulturförvaltning. Jag arbetar med produktion av programverksamhet i kulturhuset och i andra av stadens mötesplatser. Dessutom samverkar jag också mycket med förskola och grundskola för att få in kulturen som en naturlig del av skolundervisningen och främja kulturdeltagandet bland stadens barn. Jag redovisar regionala stöd samt tar fram underlag till nämndbeslut.

Kultur och kreativt skapande är mina största intressen. När jag inte springer på museum, teaterföreställningar eller stand-up hittar jag på nya projekt att ta mig an. Det kan vara att bygga ett skåp, måla eller lära mig spela ett nytt instrument.

 


Mia Björklund
Arbetar som konsulent kultur barn och unga på Göteborg stads Kulturförvaltning. Mitt uppdrag är att främja, utveckla och samordna kultur för barn och unga i staden.

Konsulentrollen är både operativ och strategisk, jag fungerar som rådgivande, förmedlande och som kunskapsresurs och brygga mellan konstnärer, skolor, förskolor, konstinstitutioner och fria aktörer.   

Stor vikt ligger vid att stimulera och stärka ekosystemet för barns kultur genom insatser med aktiviteter för barn och unga.

Jag samverkar med aktörer, förvaltningar och bolag i Göteborg som riktar sig till målgruppen barn och unga, såsom skolförvaltningar, stadens bibliotek, kulturhus och fria kulturaktörer.

Uppdraget är uppdelat på två ben; dels att säkra barns tillgång och rätt till konst och kultur, stärka såväl barns perspektiv som barns delaktighet och inflytande, dels att stärka infrastrukturen för att få till en konstartsutveckling och bredda konstuttrycken.

Uppdraget stöds av Barnkonventionen, Göteborgs stads kulturprogram samt Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur.

När jag inte arbetar så är jag gärna ute i naturen och då främst på Orust där jag har ett litet hus, vandra i skogen och vara nära havet och umgås med familj och vänner är min fritid.


Martin Wahlqvist
I min roll som kultursamordnare har jag ansvar för Kultur i Skola, det vill säga för att anlita och förmedla kulturaktörer samt att planera deras insatser i förskolor och skolor. I samråd med referensgrupper tar jag fram till förskolorna och skolorna ett scenkonstprogram och säkerställer att alla elever erbjuds minst ett scenkonstbesök per läsår. Jag leder kommunens utvecklingsarbete kring hur vi arbetar med kultur i skolan, för att stärka kulturens roll inom skolan och för alla elevers likvärdighet. Vidare planerar, administrerar och förmedlar jag förvaltningens samlade kulturutbud och arbetar för att skapa förutsättningar för god samverkan mellan Lidköpings kultur- och föreningsliv och kommunala verksamheter. Jag handlägger även föreningsbidrag. 

På fritiden tycker jag om att göra utflykter och se nya platser, gärna tillsammans med mina barn Bibi och Lasse


Carola Melo
Arbetar som kulturutvecklare Marks kommun. I mitt uppdrag ligger att se till att alla barn och unga i Marks kommun får en kulturell skolning genom ett utbud som ges till dem via förskola och skola.

Förutom det ser vi till att visa så mycket professionell kultur och scenkonst som möjligt på fritiden, ofta i kombination med insatser på bibliotek eller inom öppen ung-verksamheten.

Vi vill att barn och unga i Mark ska få bra scenkonstupplevelser både i skola och på fritiden med sina föräldrar.

Att få samtala och fundera över upplevda föreställningar växer man som människa – oavsett ålder.

Själv älskar jag att gå på teater och sitta riktigt nära. Då kan det bli wow!


Birgitta Berntsson Ärje
Jag arbetar som utvecklingsledare på Område Kultur i Kultur och fritidsförvaltningen.  Barn- och ungdomskulturen har jag jobbat med i Trollhättans stad i  25 år och arrangerat scenkonst i kommunen i många fler år.  Teatern ligger mig speciellt varmt om hjärtat eftersom alla slags uttrycksformer kan få plats i den. Alla människors rätt att få skapa och uttrycka sig brinner jag för, liksom en planet som går att leva på.  Så kanske är det där mina intressena har sammanfallit som kulturpedagog men även utomhuspedagog. Jag går efter devisen att teatern kan finnas överallt, bara det finns någon som har något att berätta och någon som är publik.

 


Thomas Johansson
Jag arbetar i Vänersborgs kommun som kultursamordnare med inriktning barn- och ungdomskultur. Mitt primära uppdrag är att förse barn från ett till femton års ålder med kultur inom för- och grundskolan. Därtill arbetar jag med barnkulturen på barnens fritid samt ganska mycket med dansutveckling för alla åldrar.

Jag har lyckan att få arbeta med det som jag älskar och är min livsluft. Kultur i alla dess former. Därtill att få arbeta med och för barn och unga och ge dem det jag tycker alla har rätt till.

Jag har förmånen att få möta unga människor, Det är fantastiskt att få uppleva när de utvecklas och växer i tanken. Det kan hända efter en föreställning eller efter en läsupplevelse eller bara i ett samtal. Något glittrar till. Att få se barn växa i tanken reflekterar nytt och växa om mig. 

Ja jag har förmånen att få arbeta med grunden för framtiden!

Ann-Charlotte Eldh

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-15 13:35