Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan över sektorsgränser

Offentlig konst rör och berör. Inte bara medborgarna utan även över gränserna för den kommunala organisationsstrukturen. Den 6 december 2018 arrangerade Kultur i Väst tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund en seminariedag som tog upp frågan om hur en kommun kan lägga upp sitt arbete för att på bästa sätt planera och ta hand den offentliga konsten. Kultur i Väst introducerade och höll en workshop kring verkyget Vem gör vad? som ska vara till hjälp i sektorsövergripande arbete för planering av och drift av offentlig konst. 

Här finns anteckningar i form av referat från föreläsningarna, samt föreläsarnas presentationer från seminariedagen. Nedan finns också verkyget Vem gör vad?.

Seminariet arrangerades av Skaraborgs kommunalförbund & Kultur i Väst. 21 av regionens kommuner hade med deltagare på seminariet, främst från kulturförvaltning men också från teknisk förvaltning. Dessutom närvarade representanter från kommunalförbund och ytterligare några kulturaktörer.   

Vem gör vad?

Vem gör vad? (pdf, länken öppnas i nytt fönster)

Vem gör vad är ett verktyg, framtaget av Kultur i Väst tillsammans med konstansvariga i fyra kommuner. Det ska vara en hjälp för att synliggöra utmaningar och underlätta förvaltningsövergripande samverkan i processen kring planering och drift av offentlig konst i kommunerna. Det går att skriva direkt i pdf:en. 

Dokumentation

Anteckningar från föreläsningarna (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Marie Beckmans presentation "Vart tog våra skulpturer vägen?" (pdf, öppnas i nytt fönster)
Marie Beckman, projektledare Vart tog våra skulpturer vägen?, presenterade projektet och vilka erfarenheter det gav. 

Caroline Hagströms presentation "Stadsbyggnad och konsten att samverka" (pdf, öppnas i nytt fönster)
Caroline Hagström är samhällsbyggnadschef Skövde. Hon berättade om kulturens roll i stadsplaneringen och vikten av sektorsövergripande arbete. 

Charlotta Hanno "Konst i offentlig miljö i Kungsbacka kommun" (pdf, öppnas i nytt fönster)
Charlotta Hanno, utvecklare konst i Kungsbacka kommun, presenterade arbetet med den offentliga konsten utifrån Kungsbacka kommuns nya riktlinjer för offentlig konst. 


Senast uppdaterad: 2020-11-16 17:52