Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Referensgrupp Barnhälsovård (BHV) – Bibliotek

Förvaltningen för kulturutveckling har initierat en regional referensgrupp som träffas cirka två gånger per år för erfarenhetsutbyte och planering kring frågor som rör barn, språk och litteratur. I gruppen ingår förutom representanter för biblioteken också regionala verksamhetsutvecklare, logopeder och psykolog inom Barnhälsovården i Västra Götaland.

Referensgruppen vill:

 • medverka till att alla barn tidigt får möta läsning och litteratur
 • göra alla föräldrar uppmärksamma på hur viktiga de är för sina barns språkutvecklingbetona 
 • hur roligt och lustfyllt det är för både barn och vuxen att mötas i samtal kring en bra barnbok
 • uppmärksamma alla föräldrar på bibliotekens utbud av böcker OM och FÖR barn
 • tillsammans med bibliotek och BVC se till att ALLA barn i Västra Götaland under sitt första år får en gåvobok
 • särskilt nå föräldrar med annat modersmål 
 • gemensamt erbjuda fortbildningsdagar för all personal inom barnhälsovården i Västra Götaland kring barn, språk och böcker
 • medverka till att sprida goda idéer kring konkret samarbete mellan bibliotek och BVC som t.ex. barnbibliotekarier deltar i föräldrautbildning och samverkan kring bokpåsar som föräldrar uppmuntras att låna hem från sitt BVC

Referensgruppens medlemmar 2023

Referensgrupp Barnhälsovård och Bibliotek

 • Karin Apelkvist, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård Södra Älvsborg 
 • Susanne Olsson-Kristiansson, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård FyrBoDal 
 • Ann-Marie Jernetz, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård Skaraborg

 • Ann Jansson, verksamhetsutvecklare Central barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän 
 • Karin Colliander, psykolog och verksamhetsutvecklare Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård VGR
 • Anna Lundgren, logoped Central Barnhälsovård VGR
 • Sirpa Persson, barnbibliotekarie Lindome bibliotek, Mölndal
 • Lena Wellman, barnbibliotekarie Skövde stadsbibliotek
 • Gertrud Widerberg, samordnare Bokstart Göteborgs kommun
 • Therese Ytter, konsulent litteratur Förvaltningen för kulturutveckling (sammankallande)

Senast uppdaterad: 2023-02-20 13:45