Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Litteratur och läsfrämjande

Vår verksamhet är bred och mångfacetterad och vi arbetar inom alla kulturområden där två centrala är bibliotek och litteratur. Våra olika insatser och aktiviteter kan sammanfattas i tre områden: fortbildning och kompetensutveckling, stöd och förmedling, verksamhets- och metodutveckling.

"En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss." (Franz Kafka) Citatet är representativt för Kafkas syn på litteraturen och skrivandet som något nödvändigt, något absolut, något livsavgörande. Vi håller med.

Skönlitteratur och läsfrämjande

Tillsammans med andra aktörer på litteraturområdet arbetar vi för att stärka litteraturens ställning och litteraturen som konstart. Vi arbetar för och med bibliotek, litterära upphovspersoner, arrangörer och förlag. Genom olika samarbetsprojekt främjar vi litteraturfestivaler, litterära evenemang och författarbesök. Vi utvecklar och producerar barnensbibliotek.se. Vi arbetar också med litterära residens och fristadsförfattare.

 

 • samarbete kring utvecklingsfrågor och projekt tillsammans med bibliotek och litterära aktörer
 • fortbildningar och seminarier för bibliotekspersonal, pedagoger, författare och förlag
 • studieresor, workshops och konferenser 
 • nätverk inom biblioteksverksamhet och litteratursektorn
 • konsultation och rådgivning vid framtagande av biblioteks- och kulturplaner
 • utredningar på uppdrag av bibliotek
 • omvärldsbevakning och publicering av nyhetsbrev inom både biblioteks- och litteraturfältet
 • metodutveckling kring litteraturförmedling och lässtimulans
 • spridning av läs- och skrivforskning i samarbete med det akademiska fältet
 • Detta är exempel på vad vi arbetar med
 • samarbete kring utvecklingsfrågor och projekt tillsammans med bibliotek och litterära aktörer
 • fortbildningar och seminarier för bibliotekspersonal, pedagoger, författare och förlag
 • studieresor, workshops och konferenser
 • nätverk inom biblioteksverksamhet och litteratursektorn
 • konsultation och rådgivning vid framtagande av biblioteks- och kulturplaner
 • utredningar på uppdrag av bibliotek
 • omvärldsbevakning och publicering av nyhetsbrev inom både biblioteks- och litteraturfältet
 • metodutveckling kring litteraturförmedling och lässtimulans
 • spridning av läs- och skrivforskning i samarbete med det akademiska fältet

 

 • AIR Litteratur Västra Götaland
 • Barnens bibliotek
 • Biblioteksmagasinet noll27 
 • Bibliotopia
 • Biblioteks- och berättarscenen på Bokmässan 
 • Croissanter och litteratur 
 • De små barnens bok
 • Fristadsregionen Västra Götaland
 • Författardagar 
 • Kulturkatalogen Väst
 • Litterärt arrangörsstöd
 • Ljudmagasinet
 • Regionalt arrangörsstöd barn och unga
 • Sommarboken 
 

Västsvenska författardagar 13.10.2022

Utbudsdagen vänder sig till dig som är arrangör av litterära arrangemang, till exempel programbibliotekarie, pedagog, kultursamordnare, kultursekreterare eller bokare i en förening. Vår förhoppning med dagen är att inspirera till fler litterära arrangemang i regionen.

Regionalt nätverk för litterära arrangörer

Vill du vara med i ett regionalt nätverk för litterära arrangörer? Vill du träffa andra arrangörer och få inspiration, bolla tankar, idéer tillsammans? Förvaltningen för kulturutveckling bjuder in till sex träffar per år med det regionala nätverket för litterära arrangörer i Västra Götaland.

Gåvoboken

Barn som läser och blir lästa för utvecklar större kapacitet att möta världen och bygga sina egna relationer. Gåvoboken delas ut i regionens 49 kommuner.

Barn som plockar bland massor av biblioteksböcker.

Läsfrämjande

Här hittar du våra läsfrämjande projekt och aktiviteter, som lockar till läsning, intresse för litteratur – och skrivande.

En suddig bild av en horisont i kvällsljus.

AIR Litteratur Västra Götaland

AIR Litteratur Västra Götaland ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götalandsregionen. Residensen fokuserar på konstnärligt undersökande arbete och ger möjlighet till inspiration och fördjupning.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Ett stiliserat kuvert i en blå cirkel mot grå bakgrund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Förvaltningen för kulturutveckling skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Daniella Pind

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Elisabeth Ahlqvist

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Fred

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Björnulfsson

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Johanna Lindström

Koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Katarina Larson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Therese Ytter

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-09-06 14:39