Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Observationer av små barns ljudande

Vad är musik? Musicerar små barn? Är små barn musiker? Observationer av små barns ljudande är ett musikaliskt verk i två delar, som framförs i en intim lyssnarsituation. Publiken lyssnar i en särskilt formgiven lyssnarstation.

Observationer av små barns ljudskapande

Om små barn kan skapa musik är något som vi funderat över sedan vi 2013 påbörjade arbetet med utställningsmiljön Kan själv! – en ljudupplevelse för de minsta barnen. Redan under förstudien såg vi flera exempel på att barnen skapade spontana ensembles. Deras ljudskapande innehöll allt det som vi brukar förknippa med ett vanligt organiserat, musikaliskt framträdande. Barnen satt tillsammans, iakttog varandra och höll ögonkontakt, någon tog ledningen varpå de andra följde efter och ofta landade deras ljudskapande i en gemensam puls eller rytm.

Barnens ljudskapande riskerar att gå obemärkt förbi 

Vi tyckte det var en spännande upptäckt, men när vi under utställningens turné mötte förskolepersonal och diskuterade just de yngsta barnens ljudskapande förstod vi att detta är något som ofta går obemärkt förbi. De vuxna som finns i barnens närhet ser inte det ljudande som barnen skapar på egen hand som värdefullt. Oftast blir barnen avbrutna och det är väldigt sällan som de vuxna deltar i barnens ljudskapande på barnens villkor. 

Vill ändra synen på små barns musikalitet 

Med detta musikaliska verk vill vi försöka ändra synen på de yngsta barnens ljudskapande. Vi vill göra vuxna medvetna om att barnens ljudskapande har ett eget värde, inte bara för barnen själva genom utforskandet av puls, rytm och toner, utan också för oss. Vi som är äldre är väldigt präglade av våra musikaliska kulturer och traditioner samtidigt som vi förlorat mycket av barnens nyfikenhet och lust inför att lyssna på och skapa ljud. Vår förhoppning är att lyssnaren ska drabbas av en aha-upplevelse och att den upplevelsen ska ge dem en annan syn på de yngsta barnens musikaliska kvaliteter. 

Professionell tonsättare bakom verket 

Verket bygger på ljud som vi samlat in tillsammans med barn från två olika förskolor, Galoppvägens förskola i Partille kommun och Förskolan Viljan i Kungälvs kommun. Utifrån de inspelningarna har tonsättaren Johan Svensson skapat ett tvådelat musikaliskt verk. 

Johan Svensson är en professionell tonsättare vars verk framförs över hela världen. Han är utbildad vid Högskolan för musik och scen i Göteborg, Norges Musikkhögskole i Oslo och Universität für Musik und darstellende Kunst i Graz. 

Christel Lundahl lyssnar på verket i det specialbyggda båset.

Observationer av små barns ljudande

Observationer av små barns ljudande är ett beställningsverk för Västra Götalandsregionen. Verket framförs i en intim lyssnarsituation. Publiken lyssnar, en och en, på verket genom hörlurar i en, för verket, formgiven lyssnarstation.

Kommentar från Johan;
”Min uppfattning är att de yngsta barnen har en inneboende musikalitet och en allmänmänsklig musikalisk kommunikation. Som vuxen kan detta vara svårt att höra då barnens ljudande skiljer sig fundamentalt från det vi till vardags kallar musik.
Med det här tvådelade verket vill jag erbjuda lyssnaren en möjlighet att lyssna fokuserat på de yngsta barnens ljudande.”

Ida Lagnander

Pedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-06-01 14:55