Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så arbetar vi

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen och Förvaltningen för kulturutveckling har i uppdrag att stödja kulturskolornas utveckling. Det gör vi genom fortbildning, utvecklingsprojekt, strategiskt arbete och samverkan.

Våra styrdokument

Ett av våra styrdokument är Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023.

Regeringens förslag till nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola ger också en riktning till vårt arbete. Läs mer om Regeringens förslag här...

Barnkonventionen utgör ett fundament i vårt arbete, särskilt artikel 12 och artikel 31, som handlar om barns rätt till kultur, barns rätt att utöva kultur, barns rätt till inflytande och delaktighet i frågor som rör barnet. 
Läs barnkonventionen här. 

Detta gör vi:

Fortbildning

  • Vi arrangerar årligen Kulturskolepedagogdagen tillsammans med Göteborgs universitet. Kulturskolepedagogdagen är en digital fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet.
  • Vi erbjuder fortbildning, både datumbundna och i form av utbildningspaket på vår hemsida. Innehållet tas fram utifrån kulturskolornas behov och målen i våra styrdokument, där breddat utbud och tillgänglighet är prioriterade områden.

Utvecklingsprojekt

  • Vi fördjupar oss i ett specifikt utvecklingsområde med olika teman. Vi har bland annat arbetat med scenkonstutveckling, digitalt skapande och ungt arrangörskap.

Strategiskt arbete och samverkan

  • Vi sammankallar en regional strategigrupp med representanter från de fyra kulturskolechefsnätverken i regionen. Gruppen diskuterar och arbetar med gemensamma strategiska frågor kulturskolorna i Västra Götaland.
  • Vi bedriver ett strategiskt utvecklingsarbete på nationell nivå genom samverkan med Kulturskolecentrum, Kulturskolerådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra regioner i Sverige.
  • Vi deltar i referensgruppen för Kulturskolepedagogutbildningen vid Göteborgs universitet.
  • Vi erbjuder ett nyhetsbrev till pedagoger och chefer på kulturskolor, med tips och nyheter specifikt för målgruppen.

Senast uppdaterad: 2023-07-03 09:43