Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturskolan

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen och Förvaltningen för kulturutveckling har i uppdrag att stödja kulturskolornas utveckling. Det gör vi genom fortbildning, utvecklingsprojekt, samverkan, processledning och strategiskt arbete.

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen. Förvaltningen för kulturutveckling har i uppdrag att stödja kulturskolornas utveckling. Det gör vi genom fortbildning, utvecklingsprojekt, samverkan, processledning och strategiskt arbete.

Ett av våra styrdokument är Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023.

Regeringens förslag till nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola ger också en riktning till vårt arbete. Läs mer om Regeringens förslag här...

Barnkonventionen, särskilt artikel 12 och artikel 31, som handlar om barns rätt till kultur, barns rätt att utöva kultur, barns rätt till inflytande och delaktighet i frågor som rör barnet, utgör också ett viktigt fundament i vårt arbete.

Kulturskolepedagogdagen

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Målet är att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att främja en likvärdig kulturskola med hög kvalitet. Varje år har ett nytt tema, läs mer om hur dagen sett ut här.

Strössel i olika färger, utspridda på en ljus trä-yta.

Breddat utbud

Här hittar du tips och inspiration för att bredda utbudet på din kulturskola. Inom kreativt skrivande presenterar vi tre inspirationsfilmer av och med författaren Tove Berggren. På cirkusområdet presenterar vi en handbok för uppstart av cirkuspedagogisk verksamhet. Elever i kulturskolan kan också få utbildning i att planera och genomföra kulturarrangemang genom vårt projekt KulturCrew. Inom kort lanserar vi även material inom slöjd, film och design.

Vad sätter vi på scenen?

Välkommen till ett webbmaterial framtaget för kulturskolepedagoger som arbetar med någon form av scenkonst. Materialet består av tolv kapitel som tematiskt behandlar genus, normer, representation, konstnärliga och pedagogiska val samt delaktighet och inflytande. Materialet går att läsa individuellt eller tillsammans med kollegor och behöver inte läsas i en särskild ordning. Förhoppningen är att inspirera både på individnivå och på organisationsnivå – och att materialet inspirera till att skapa framtidens scenkonst!

Ett papper med röd-rosa bakgrund med oregelbundna prickar i grönt, gult och vitt.

Tillgänglighet

Här hittar du som är pedagog i kulturskolan material kring att arbeta tillgängligt och inkluderande. Du får också tips på hur du kan möta elever med olika förutsättningar.

KulturCrew

KulturCrew Västra Götaland är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 18 år. Skolor, fritidsgårdar eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet som bygger på att stärka ungas rätt till kultur, med arrangörskapet som metod.

FLÄTAN 2023

Vi är medarrangörer till FLÄTAN, en regional teaterfestival som riktar sig till barn mellan 10 och 13 år och deras teaterpedagoger. De medverkande teatergrupperna skapar tillsammans en föreställning utifrån helt nyskriven dramatik framtagen till projektet. Den storslagna avslutningen är en teaterfestival på Regionteater Väst i Uddevalla våren 2023, där alla medverkande grupper spelar upp sina pjäser.

FilmCloud – en resurs för unga filmare

Genom mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och utvecklingsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i Västra Götalandsregionen. Och – du kan låna grejer gratis!

Danspoolen – kompetens till små kommuner

Danspoolen startade på initiativ från Förvaltningen för kulturutveckling (dåvarande Kultur i Väst). Bakgrunden till projektet var att vi såg en svårighet för flera kommuner att kunna anlita kompetent danspersonal, till sin dansverksamhet för barn och unga. Här får kommunerna en unik möjlighet att få professionell kompetens inom dans till sin verksamhet eller skola.

Ett stiliserat kuvert i en blå cirkel mot grå bakgrund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Förvaltningen för kulturutveckling skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Kulturskolan nationellt

Här hittar du länkar till Kulturskolerådet, Kulturskolecentrum och till Kulturdepartementets utredning Kulturskoleutredningen.

Hösten 2018 startade Förvaltningen för kulturutveckling en regional strategigrupp med representanter från de fyra kulturskolechefsnätverken i regionen. Gruppen diskuterar och arbetar med gemensamma strategiska frågor för kulturskolorna i Västra Götaland. Varje kulturskolechefsnätverk har utsett två representanter till strategigruppen. Gruppen har möten fyra gånger per år, Anette Andersson Huber och Åsa Jansson på Förvaltningen för kulturutveckling är sammankallande.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Åsa Jansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anette Andersson Huber

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-06-30 15:15