Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och unga

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur, oavsett var man bor eller vem man är. Vi erbjuder fortbildning, nätverk, inspiration och vägledning så att kulturutövare, kommuner, institutioner och civilsamhället kan erbjuda alla barn och unga konst och kultur med hög konstnärlig kvalitet. Utbudsförmedling genom Kulturkatalogen Väst och det regionala arrangörsstödet är viktiga pusselbitar i det arbetet.

Målet är att alla barn och unga i Västra Götaland ska ha tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet och ha möjlighet till att själva skapa. Vi arbetar därför aktivt för att stärka barns rättigheter och deltagande, oavsett förutsättningar. Genom att förmedla föreställningar, workshops och besöksmål, genomföra fortbildningar och nätverksträffar, ta fram bokningsbara utställningar, driva projekt och ta fram handlednings- och metodmaterial bidrar vi till att utveckla och stärka kulturen för barn och unga. 

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Nätverket UDGA – Ung delaktighet genom arrangörskap

Välkommen till ett nätverk för dig som på ett eller annat sätt arbetar med unga, inom offentlig sektor eller ideell kultursektor. Med workshops, kurser och erfarenhetsdelning vill vi skapa intresse och möjliggöra för fler att jobba med ungt arrangörskap. Ambitionen är att man som vuxen ska bli bättre på att bemöta och ta tillvara på ungas engagemang - och på så sätt stärka ungas möjligheter att ta plats och utveckla kulturlivet.

Det regionala arrangörsstödet

Varje år avsätter Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen pengar till det regionala arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med som scenkonstbranschen ska kunna använda för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.

Nätverk

Utvecklas tillsammans! Vi organiserar en rad nätverk inom flera av våra verksamhetsområden.


Senast uppdaterad: 2023-05-02 15:40