Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd syncentral Göteborg 26 april 2021

Närvarande

 • Erik Lönnroth, SRF Göteborg
 • Anette Jernberg, FSBU
  Thomas Krantz, SRF Göteborg
 • Mona Nilsson, SRF Göteborg
 • Joakim Ericson, SRF Kungälv
 • Eva Carlbrand, SRF Ale
 • Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
 • Tomas Gustavsson, SRF Kungälv Tjörn
 • Sara Andersson, Enhetschef Syncentral Göteborg
 • Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten
 • Tove Söderberg, Synpedagog Syncentral Göteborg medverkar under punkten Äldre med synnedsättning i en digital värld

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna till dagens möte.

Information från Syncentral Göteborg

Personal

Ganska stabilt sedan förra lokala brukarrådet. Förbättringsledare Maria Källberg har slutat. Ny förbättringsledare är Malin Boström.
En optiker har slutat, det är nu tre optiker anställda.

Covid-19

Syncentralen har fått förhålla sig till olika restriktioner och rekommendationer som under året har förändrats. Portvakt finns vid huvudentrén och endast en anhörig får medfölja vid besöken. Alla som besöker Syncentralen måste använda munskydd. Personalen använder både munskydd och visir. I första hand erbjuder Syncentralen besök digitalt eller via telefon. All gruppverksamhet ligger nere och alla personalmöten sker digitalt.
Nu börjar det märkas av att många äldre har fått vaccin och remissinflödet har ökat på den sista tiden.

TeleQ

Synverksamheten har fått ett nytt telefonsystem som heter TeleQ där man kan bli erbjuden att bli uppringd ett visst klockslag istället för att vänta kvar i luren. Detta har ökat tillgängligheten betydligt och även arbetsmiljön har blivit bättre för administrationen.

SMS-påminnelse


Man kan numera om patienten ger sitt godkännande få sms-påminnelse. Det går i så fall ut två påminnelser, först 3 dagar innan besöket och sedan en påminnelse 1 dag innan besöket. Det går bra att ringa in och lämna sitt godkännande till att få sms-påminnelse.

Gemensam reception

Förvaltningschef Mikael Forslund har tagit ett beslut att om en gemensam reception på Ekelundsgatan. Ska genomföras innan sommaren. Information har gått ut till alla berörda verksamheter i huset och en risk- och konsekvensanalys har påbörjats utifrån arbetsmiljö. Patientperspektivet har kommit upp.

Receptionen ska ligga på entréplan. De patienter som behöver hjälp med ledsagning till plan 5 kommer att få det av receptionspersonalen och portvakten.

Information kommer att skickas ut till alla representanter i brukarrådet. Tacksam för hjälp med spridning.

Konsultläkare

Konsultläkare Maria kommer att gå i pension och i nuläget tar hon en längre ledighet och är tillbaka igen i september. Ögonmottagningen tittar på en ersättare. Maria kommer att arbeta kvar året ut.
Tills hon är åter igen hänvisas till den ögonläkare man träffat. Har man inte haft en ögonläkare på länge hänvisas man till Ögonmottagningen på Mölndals sjukhus.

SRF Göteborg:

Viktigt att utnyttja den fria nyttigheten på bästa sätt.

Det är viktigt att den läkaren som skriver intyg kan beskriva situationen för personen noggrant. Det är många intyg som inte är särskilt bra.

Även om man skriver efter samma mall är det viktigt att exemplifiera på en individnivå. Det hjälper individen oerhört. En väl insatt konsultläkare som skriver intyg vet vad man ska trycka på.

FSBU:

Många instanser förstår inte, till och med Försäkringskassan tror att man ska få synen tillbaka. Det är viktigt med innehållet.

SRF Göteborg:

Måste det gå så långt att man får börja diskutera rehabiliteringsnivå?

Skeptiska till undersökningar som utförs, till exempel Nationella patientenkäten.

Syncentralerna är jätteduktiga men rehabiliteringen i Sverige har blivit sämre.

SRF Kungälv

Saknar en studieplan med tydliga upplägg för hur man använder de digitala hjälpmedlen. Får ofta frågan ”Vad vill du lära dig?” Hur ska man veta det?

FSDB Väst

Man går igenom en teknik på Syncentralen. Man kan lära sig en del men det hade varit bra med en egen manual hur man gör. Vad som gäller just för den personen.

FSBU

Det är att ge och ta. Behöver följas upp på ett nytt sätt.

SRF Göteborg

Är väldigt bekymrade för äldregruppen, ett otroligt utanförskap. Syngruppen har även ett utanförskap utanför utanförskapet.

Punktskriftsnämnden för barn


Två medarbetare från barnteamet sitter med i punktskriftsnämnden för barn, Det är synpedagogerna Nicolina Pernheim och Lena Sandbacka. De har blivit tillfrågade utifrån att Göteborg är en av de syncentraler som lämnar ut flest punktväskor/punktpåsar i landet.
Just nu arbetar de med att utveckla tredje steget i punktkassen/påsen - bildlådan.  Fokus just nu är också på punktskriftsutlärning för högstadieelever och hur detta kan utvecklas nationellt.

IMC-17 käpp barn


I helgen har det varit en stor internationell digital konferens IMC med fokus på orientering/förflyttning.
Nicolina och Lena har deltagit med en poster och film som berättar om deras käppgrupp för barn.
Bakgrunden är att många vuxna med synnedsättning tycker att barndomens individuella träning i orientering och förflyttning inte var tillräcklig.
Bland annat fokuserar man på de olika sinnena och hur man använder dem för att kompensera för synnedsättningen

I gruppen jobbar man på ett lekfullt sätt med kroppsmedvetenhet, rumslig orientering och käppteknik
Man har även märkt att den sociala interaktionen gör barnen mer motiverade och ger dem möjlighet att utveckla sina sociala förmågor

Här är några kommentarer från föräldrarna:
-Käppgruppen har gjort underverk socialt och motoriskt

-Önskar att den hölls oftare
-Den enda aktivitet vi får iväg vårt barn på
-Det har varit så bra att få träffa barn i samma ålder som också använder käpp

Nicolina studerar på det nordiska tvärprofessionella masterprogrammet i synpedagogik och synrehabilitering. Programmet utgår från Universitetet i Sørøst-Norge och Göteborgs Universitet. Hon planerar att i sin mastersuppsats fokusera på området orientering och förflyttning för barn med synnedsättning.

Följa vårdprocessen

VGR:s vårdprocess är nu nationell. Har dock fått göra en ändring för att följa vårdprocessen, har satt kartläggningen först, vårdplan med mål och därefter insatser.
Tidigare träffade alla optiker först och därefter kartläggning.
Nu träffar patienten optikern efter kartläggningen (om behov finns) och då gör optikern insatser efter målen i vårdplanen.
I första hand görs kartläggningarna via telefon och därefter blir det fysiskt besök.

Väntelistor

Just nu ser det väldigt bra ut på väntelistorna.

100% kommer in inom vårdgarantin (90 dagar) och 97% inom 60 dagar.

Patientmånad maj och september


Fokus på patientbesök under maj och september månad inför och efter semester. Görs på samtliga syncentraler i regionen

Äldre med synnedsättning i en digital värld

Tove Söderberg, synpedagog går masterutbildning i arbetsterapi. Hur använder målgruppen 65-75 år internet?

På kort tid har internet ändrat vårt sätt att göra saker på. Till exempel att handla och göra bankärenden. Det saknas kunskap och studier på hur personer med synnedsättning klarar detta. En enkät kommer skickas ut till den mellan 65-75 år som är inskrivna på syncentralerna i VGR.

Tove önskar få hjälp med sin pilot från brukarrådet med att se hur det är att fylla i enkäten. Det behöver vara 4-10 personer som tittar på utformning och hur frågorna är ställda. Alla åldrar är välkomna. Enkäten kommer skickas ut i pappersform och man kan också svara på frågorna via telefon.

Tove kommer att höra av sig till dem som idag anmält intresse att delta i piloten.

Information från intresseföreningarna

SRF Göteborg

Har haft årsmöte. Ny styrelse är på gång. Representanter i arbetsgrupper ska bytas ut och eventuellt också i brukarrådet.

Thomas Krantz lämnar brukarrådet och rehabgruppen. Han har varit engagerad i 45 år.

Har haft fyra representanter på helgens konferens IMC-17.

Har två områden i en diskussionsfas med Göteborgs kommun, ledsagning och färdtjänst. Det kommer att ske större förändringar och strider nu för att ledsagning och färdtjänst ska bli så bra som möjligt.

Ledarhundens dag är 28 april.

Förbereder en digital rikskongress 17-20/6. Ombud och kansli arbetar med detta.

FSDB Väst

Har haft årsmöte digitalt

Har haft digital punktskriftsutbildning med Eva Carlbrand som lärare. Det har fungerat jättebra digitalt och kommer fortsätta till hösten också.

Föreläsningar och mysträffar har varit digitala. En nackdel är att man inte får med så många.

Kommer ha konferens i slutet av maj.

FSBU

Har haft rehabgrupp och färdtjänstgrupp tillsammans med SRF.

Har kört goalboll i liten grupp.

Fick ställa in skidlägret till Åre i påskas.

Hoppas kunna genomföra seglarlägret i sommar. Beslut tas i maj.

Har haft årsmöte, inga förändringar i styrelsen.

SRF Stenungsund, Kungälv, Tjörn

Hade årsmöte 27 mars. Info har skickats ut till medlemmarna brevledes.

Bohusläns distrikt hade årsmöte 24 april.

Har informerat om Syncentralernas hjälp med att skriva sjukreseintyg. Många har ringt in och fått hjälp med intyg. Intyget görs digitalt, gäller högst 1 år och gäller för alla resor inom VGR.

Inom Bohuslän har flera kommuner diskuterat den omgjorda taxan. De har infört att man måsta beställa färdtjänst 1 dygn innan. Camilla Svensson arbetar mycket med detta.

SRF Ale

Väntar på svar från kommunen angående färdtjänsten. Har inte hört något ännu.

Har haft årsmöte 24 april.

Inkomna frågor från intresseföreningarna

SRF Göteborg

Är det fortsatt aktuellt med stöd från SRF i fråga om att utveckla stödet kring att använda andra sinnen än synen?

Frågan togs upp vid förra lokala brukarrådet och svaret var då:I nuläget inget behov. Har två medarbetare som är blinda varav en även är utbildad i O/FT. När käppgruppen för barn startades upp användes deras erfarenhet och kunskap

SRF Göteborg

Hur fungerar samverkan med Ögonkliniken i fråga om tillgången till konsultläkaren? Hur många timmar i månaden finns läkaren på plats och hur lyder uppdragsbeskrivningen?

Har en konsultläkare 1,5 dag per månad. Konsultläkaren är en fri nyttighet som alla syncentraler fick vid separationen från ögonmottagningen. Intygsskrivande ligger egentligen på ögonmottagningens uppdrag, men konsultläkaren gör en del här på grund av att SU är ett specialistsjukhus. På de andra sjukhusen i regionen finns det en allmänmottagning under ögon som sköter all intygsskrivning. Konsultläkarna arbetar olika på de fyra syncentralerna, troligen på grund av den orsaken.

Handlingsplan utifrån Nationella patientenkäten


Patientenkäten är nationell och syftet är att ta reda på hur patienterna bland annat upplever bemötande, delaktighet och service. 713 enkäter skickade ut varav 237 gällde Göteborg. Svarsfrekvensen för Göteborg var 47%. En jämförelse med resultatet från patientenkäten 2018 är gjord. Dalarna hade bäst resultat och Västra Götalandsregionen hade näst bäst resultat. Syncentralerna ska göra en handlingsplan med utgångspunkt från resultatet. Resultatet internt inom regionen är ganska lika.

Personalen har börjat arbeta med en handlingsplan och synpunkter tas tacksamt emot på prioriterade områden och åtgärder.

Synpunkter från brukarrådet

Det handlar inte bara om hantering av hjälpmedel. Hjälper till att träna i att använda en dator eller en mobil.

Kommer inte att kunna klara sig i samhället, behöver utvecklas, till exempel att kunna hantera Bank-ID.

Medlemmarna är allt sämre på att anteckna vid möten. Utvecklingen har sprungit ifrån. Behöver ta flera steg framåt i vad men hjälper till med.

Gravt synskadade personer måste lära sig handgripligen.

Saknar motivationsarbete och det psykosociala arbetet. Förr på kartläggningen tog man upp hur man mådde och har det omkring sig. Det handlar väldigt lite om det nu.

Har man fått bra psykosocialt stöd kan man ta till sig det andra mycket bättre.

De som får makuladegeneration får problem med synen sent i livet. Man har då inte det psykosociala stödet. Då kommer man ut mindre färdigrehabiliterad.

Viktigt att förstärka det psykosociala stödet i början.

Ta ett steg till i rehabiliteringen. Tror inte på centraliserat stöd på några platser. Svårt att hålla kontinuitet i träningen om man bor långt från en syncentral. Kommunen kan ta viss del av rehabiliteringsarbetet så man kan får rehabilitering på hemmaplan.

Syn- och hörselinstruktörer skulle kunna hjälpa till med träning på hemorten. Ska arbeta för synskadades bästa och inte för olika personalkategoriers bästa.

Syncentralerna behöver bli lite tuffare. När man haft en träning måste man börja använda sitt hjälpmedel. Har du fått ett hjälpmedel ska du använda det direkt. Uppföljning efter cirka 2 veckor.

Förslag att ha tester efter ett hjälpmedel förskrivits. Målet är att kunna läsa GP på morgonen. Testa detta praktiskt vid uppföljningen. Visa hur du gör när du läser tidningen. Utvärderingen behöver vara lite hårdare mot individen.

Var befinner man sig i sin synnedsättning? Man kanske inte orkar ta till sig allt. Vita käppen är inte alltid så lätt att använda. Det krävs motivering och acceptans.

Man vet inte att man har en vårdplan, det kan behöva påtalas.

Bra att ha en vårdplan men man behöver veta att den finns för att kunna ta till sig den.

Alla patientmöten ska startas upp med en vårdplan.

Vid återbesök tas vårdplanen upp igen.

Man kan ha kvartsamtal.

Gör det tydligt med vårdplanen, lite konkretare mot patienten.

Man får läsa vad som står i vårdplanen så man får en diskussion med patienten. Det finns mycket bra tankar och idéer som inte alltid förmedlas till patienten.

Viktigt att utgå från patientens önskemål så långt det är möjligt.

I den mån det går är det viktigt med samverkan mellan ögonklinik, syncentral och syninstruktör. Det är viktigt med en röd tråd.

Bra att tydligt gå igenom steg för steg. Göra en väldigt tydlig linje.

Gör varje steg man behöver ta synligt.

Bra om personen själv gör sina egna manualer.

Det är svårt att få hjälp av kurator medan man väntar på tid till syncentral.

Det är ögonmottagningen som är ansvarig till patienten kommer på besök på syncentral.

Gäller det suicid finns en jättebra handlingsplan hur man ska gå tillväga.

Förtydliga att patienten är experten på sin egen synnedsättning, bekräftelse på delaktighet och att ”man ser mig”.

Nästa möte


25 oktober kl. 14:00-16:30, förmöte kl. 13:30-14:00Sara tackar för ett mycket bra och givande möte och hoppas vi kan ses fysiskt nästa gång.

Vi avslutar med att tacka Thomas Krantz för ett bra samarbete och en fin dialog. under åren. Stort tack!


Gabriella Gesang förde anteckningarna.


Senast uppdaterad: 2022-10-10 16:09